Jednání rad programů v roce 2021

V níže uvedených tabulkách jsou postupně zveřejňovány termíny jednání rad programů Progres v roce 2021.


Leden 2021

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

Q46

Chemie

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

7. 1. 2021, 9:00, budova PřF, Hlavova 8, Praha 2, 3. patro, místnost č. 338 (jednání vědecké rady Chemické sekce PřF)

Q32

Translační medicína v pediatrické praxi: etiologie, patogeneze, diagnostika a terapie závažných onemocnění dětského věku

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

LF2

11. 1. 2021, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, výuková místnostÚnor 2021

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

Q08

Český národní korpus

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

FF

2. 2. 2021, 15:00, ZOOM


Q46

Chemie

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

11. 2. 2021, 9:00, podle epidemické situace buď místnost č. 338 v budově PřF na adrese Hlavova 8, Praha 2, nebo hybridní forma v posluchárně CH2 tamtéž (společné jednání vědecké rady Chemické sekce PřF a rady Progresu Q46)

Q33

Dětská a vývojová neurologie

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

LF2

15. 2. 2021, 11: 30, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, knihovna

Q30

Dětská hematoonkologie

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

LF2

22. 2. 2021, 9:30, ZOOMBřezen 2021

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

Q49

Matematika

prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.

MFF

4. 3. 2021, 12:30, ZOOM

Q46

Chemie

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

11. 3. 2021, 9:00, podle epidemické situace buď místnost č. 338 v budově PřF na adrese Hlavova 8, Praha 2, nebo hybridní forma v posluchárně CH2 tamtéž (společné jednání vědecké rady Chemické sekce PřF a rady Progresu Q46)

Q44

Geografie

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

PřF

11. 3. 2021, 11:00, 1) prezenčně: budova PřF, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Pravá rýsovna (3. patro); 2) online: Google Meet

Q31

Multioborový a individualizovaný přístup k léčbě solidních nádorů břicha a malé pánve

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

LF2

16. 3. 2021, 7:30, sekretariát Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Q42

Vývoj a studium léčiv

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

FaF

22. 3. 2021, 14:00, FaF UK, zasedací místnost děkanátu

JEDNÁNÍ ZRUŠENO, nový termín: 14. 4. 2021, viz níže

Q21

Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice

prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D.

FHS

26. 3. 2021, 14:00, MS TeamsDuben 2021

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

Q35

Psychoneurofarmakologický výzkum

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

LF3, LF1

7. 4. 2021, 15:00, MS Teams

Q46

Chemie

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

8. 4. 2021, 9:00, podle epidemické situace buď místnost č. 338 v budově PřF na adrese Hlavova 8, Praha 2, nebo hybridní forma v posluchárně CH2 tamtéž (společné jednání vědecké rady Chemické sekce PřF a rady Progresu Q46)

Q22

Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

FHS, FSV

8. 4. 2021, 9:00, MS Teams

Q20

Kultura a společnost

doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.

FHS

9. 4. 2021, 17:00, online forma

Q37

Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

LF3, LF2, LFP

14. 4. 2021, 14:00, zasedací místnost Ortopedicko-traumatologické kliniky LF3 a FNKV (Šrobárova 50, Praha 10, pavilon H)

Q42

Vývoj a studium léčiv

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

FaF

14. 4. 2021, 14:00, FaF UK (Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové), zasedací místnost děkanátu

Q14

Krize racionality a moderní myšlení

prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.

FF, MFF

15. 4. 2021, 17:30, MS Teams

Q10

Jazyk v proměnách času, místa, kultury

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

FF

19. 4. 2021, 15:30, ZOOM

Q05

Právní a společenské aspekty migrace a problémy postavení menšin

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

PF, HTF

29. 4. 2021, 9:30

Q02

Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

PF

29. 4. 2021, 11:00, MS Teams

Q17

Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

PedF, FF, PřF, MFF, FTVS, FHS

29. 4. 2021, 11:30 - 13:00, ZOOM

Q04

Právo v měnícím se světě

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

PF, LF3, FSV

30. 4. 2021, 14:00, Právnická fakulta UK, místnost č. 117Květen 2021

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

Q46

Chemie

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

13. 5. 2021, 9:00, podle epidemické situace buď místnost č. 338 v budově PřF na adrese Hlavova 8, Praha 2, nebo hybridní forma v posluchárně CH2 tamtéž (společné jednání vědecké rady Chemické sekce PřF a rady Progresu Q46)

Q26

Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí II

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

LF1

13. 5. 2021, 13:45, online


Q06

Rozvoj psychologických věd na Univerzitě Karlově v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

LF1, FF, PedF

20. 5. 2021, 10:00 - 12:00, online

Q34

Komplexní studie vybraných komplikací souvisejících s patologickým průběhem těhotenství

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

LF3

21. 5. 2021, 10:00, Ústav pro péči o matku a dítě (Podolské nábřeží 157, Praha 4), ředitelna

Q07

Centrum pro studium středověku

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

FF

21. 5. 2021, 13:00, online

Q24

Ekonomie a finance

prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.

CERGE, FSV

26. 5. 2021, 14:00, forma bude upřesněna s ohledem na epidemiologickou situaci (pravděpodobně online, příp. místnost č. 1)Červen 2021

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

Q30

Dětská hematoonkologie

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

LF2

7. 6. 2021, 9:30, ZOOM

Q46

Chemie

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

10. 6. 2021, 9:00, podle epidemické situace buď místnost č. 338 v budově PřF na adrese Hlavova 8, Praha 2, nebo hybridní forma v posluchárně CH2 tamtéž (společné jednání vědecké rady Chemické sekce PřF a rady Progresu Q46)

Q20

Kultura a společnost

doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.


FHS

23. 6. 2021 v 16:00 (online)Říjen 2021

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

Q31

Multioborový a individualizovaný přístup k léčbě solidních nádorů břicha a malé pánve

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

LF2

5. 10. 2021, 7:30, sekretariát Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Q33

Dětská a vývojová neurologie

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

LF2

11. 10. 2021, 11: 30, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, knihovna

Q46

Chemie

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

14. 10. 2021, 9:00, budova PřF, Hlavova 2030, Praha 2; buď místnost chemické sekce, nebo posluchárna CH2 (podle aktuální epidemiologické situace)Listopad 2021

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

Q46

Chemie

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

11. 11. 2021, 9:00, budova PřF, Hlavova 2030, Praha 2; buď místnost chemické sekce, nebo posluchárna CH2 (podle aktuální epidemiologické situace)

Q32

Translační medicína v pediatrické praxi: etiologie, patogeneze, diagnostika a terapie závažných onemocnění dětského věku

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

LF2

11. 11. 2021, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, výuková místnost, hodina bude upřesněna

Q34

Komplexní studie vybraných komplikací souvisejících s patologickým průběhem těhotenství

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

LF3

19. 11. 2021, 10:00, Ústav pro péči o matku a dítě (Podolské nábřeží 157, Praha 4), ředitelnaProsinec 2021

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty

(VŠ ústavy)

Termín a místo jednání rady

Q46

Chemie

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

9. 12. 2021, 9:00, budova PřF, Hlavova 2030, Praha 2; buď místnost chemické sekce, nebo posluchárna CH2 (podle aktuální epidemiologické situace)Termíny jednání rad programů Progres v roce 2020


Termíny jednání rad programů Progres v roce 2019


Termíny jednání rad programů Progres v roce 2018


Termíny jednání rad programů Progres v roce 2017Zpět na stránku programů Progres


Poslední změna: 24. srpen 2021 11:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám