Jednání rad programů v roce 2017

V níže uvedených tabulkách jsou zveřejněny termíny jednání rad programů Progres v roce 2017. Termíny jsou chronologicky řazeny a průběžně aktualizovány.


Leden 2017

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty (VŠ ústavy) UK

Termín a místo jednání rady

Q26

Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí II

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

LF1

24. 1. 2017, 14:00, hodin, Ústav patologické fyziologie (U Nemocnice 5, Praha 2), knihovna, 1. patro

Q14

Krize racionality a moderní myšlení

prof. Karel Thein, PhD.

FF, MFF

31. 1. 2017, 17:00, hlavní budova FF UK (nám. Jana Palacha 2), místnost 223Březen 2017

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty (VŠ ústavy) UK

Termín a místo jednání rady

Q49

Matematika

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

MFF

2. 3. 2017, 12:30, budova MFF, Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín, 2. patro, sborovna Katedry matematické analýzy

Q07

Centrum pro studium středověku

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

FF

2. 3. 2017, 18:00, hlavní budova FF UK (nám. Jana Palacha 2), místnost č. 104

Q22

Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

FHS, FSV

3. 3. 2017, 13:30, budova FHS, U Kříže 8, Praha 5, místnost č. 6004

Q13

Místa střetávání: strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií

doc. Daniel Berounský, Ph.D.

FF

3. 3. 2017, 14:00, budova FF UK – Celetná 20, Praha 1, místnost č. 337

Q10

Jazyk v proměnách času, místa, kultury

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

FF

6. 3. 2017, 13:30, hlavní budova FF UK (nám. Jana Palacha 2), 1. patro, místnost č. 114

Q20

Kultura a společnost

doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.

FHS

7. 3. 2017, 14:00, budova FHS, U Kříže 8, Praha 5, místnost bude upřesněna

Q21

Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice

doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.

FHS

9. 3. 2017, 10:00, budova FHS, U Kříže 8, Praha 5, místnost č. 6004

Q46

Chemie

doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

9. 3. 2017, 10:00, budova PřF, Hlavova 8, Praha 2, 3. patro, místnost č. 338 (jednání rady programu navazuje na jednání vědecké rady sekce chemie PřF)

Q39

Náhrada, podpora a regenerace životně důležitých tkání a orgánů

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

LFP

9. 3. 2017, děkanát Lékařské fakulty v Plzni

Q40

Nové postupy ve výzkumu, diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

LFHK

15. 3. 2017, 14:00, zasedací místnost děkanátu LFHK (Šimkova 870, Hradec Králové)

Q44

Geografie

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

PřF

23. 3. 2017, 10:00, budova děkanátu PřF, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Pravá rýsovna, 3. patro

Q18

Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti

doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.

FSV, PF, MFF, PedF, FHS

24. 3. 2017, 15:00, budova FSV, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. 212

Q08

Český národní korpus

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

FF

28. 3. 2017, Ústav českého národního korpusu FF UK, Panská 7, Praha 1

Q15

Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

FF, LF2, FSV

30. 3. 2017, 15:30, budova FF UK, Celetná 20, Praha 1, místnost č. 308 (3. patro)Duben 2017

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty (VŠ ústavy) UK

Termín a místo jednání rady

Q34

Komplexní studie vybraných komplikací souvisejících s patologickým průběhem těhotenství

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

LF3

3. 4. 2017, 13:00, Ústav pro péči o matku a dítě (Podolské nábřeží 157, Praha 4), pracovna ředitele

Q06

Rozvoj psychologických věd na Univerzitě Karlově v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

LF1, FF, PedF

7. 4. 2017, 13:00, Klinika adiktologie (Apolinářská 4, Praha 2), knihovna kliniky (2. patro, vedle kanceláře kliniky)

Q46

Chemie

doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

13. 4. 2017, 10:00, budova PřF, Hlavova 8, Praha 2, 3. patro, místnost č. 338 (jednání rady programu navazuje na jednání vědecké rady sekce chemie PřF)

Q49

Matematika

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

MFF

27. 4. 2017, 12:30, budova MFF – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, sborovna KMA (2. patro)Květen 2017

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty (VŠ ústavy) UK

Termín a místo jednání rady

Q37

Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

LF3, LF2, LFP

3. 5. 2017, 14:00, zasedací místnost Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a LF3 (Šrobárova 50, Praha 10, pavilon H)

Q19

Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II

prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

FTVS, FF, FSV

5. 5. 2017, 10:30, hlavní budova FTVS UK (José Martího 31, Praha 6), 2. patro, učebna U 20 (H276)

Q46

Chemie

doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

11. 5. 2017, 10:00, budova PřF, Hlavova 8, Praha 2, 3. patro, místnost č. 338 (jednání rady programu navazuje na jednání vědecké rady Chemické sekce PřF)

Q09

Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

FF

11. 5. 2017, 12:30, hlavní budova FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1), místnost č. 204

Q40

Nové postupy ve výzkumu, diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

LFHK

18. 5. 2017, 14:00, zasedací místnost děkanátu LFHK (adresa Šimkova 870, Hradec Králové)

Q16

Environmentální výzkum

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD.

PřF, PF, LF3, MFF, PedF, FHS, COŽP

23. 5. 2017, 13:30, Ústav pro životní prostředí PřF UK, Benátská 2, Praha 2, pracovna ředitele

Q49

Matematika

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

MFF

25. 5. 2017, 12:30, budova MFF – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, sborovna KMA (2. patro)

Q50

Transdisciplinární výzkum antropocénu

doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.

CTS

28. 5. 2017 (neděle), 9:00, Školicí a rekreační středisko Trosky, Semín 18, Troskovice (výjezdní zasedání CTS)Červen 2017

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty (VŠ ústavy) UK

Termín a místo jednání rady

Q07

Centrum pro studium středověku

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

FF

7. 6. 2017, 18:00, hlavní budova FF UK, místnost č. 105

Q46

Chemie

doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

8. 6. 2017, 10:00, budova PřF, Hlavova 8, Praha 2, 3. patro, místnost č. 338 (jednání rady programu navazuje na jednání vědecké rady sekce chemie PřF)

Q22

Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

FHS, FSV

9. 6. 2017, 13:00, budova FHS, U Kříže 8, Praha 5, místnost č. 6004

Q43

Biologie

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

PřF

13. 6. 2017, 9:30, budova Přírodovědecké fakulty UK (Sekce biologie), Viničná 7, číslo dveří 28

Q24

Ekonomie a finance

prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.

CERGE, FSV

13. 6. 2017, 15:00, CERGE, Politických vězňů 7, Praha 1, místnost č. 1

Q21

Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice

doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.

FHS

15. 6. 2017, 10:00, budova FHS, U Kříže 8, Praha 5, místnost č. 5021

Q40

Nové postupy ve výzkumu, diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

LFHK

15. 6. 2017, 14:00, zasedací místnost děkanátu LFHK (Šimkova 870, Hradec Králové)

Q20

Kultura a společnost

doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.

FHS

19. 6. 2017, 11:00, budova FHS, U Kříže 8, Praha 5, místnost č. 5021

Q11

Komplexita a resilience. Staroegyptská civilizace v multidisciplinární a multikulturní perspektivě

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

FF

20. 6. 2017, 14:00, Český egyptologický ústav – Celetná 20, Praha 1, místnost č. 419

Q26

Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí II

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

LF1

23. 6. 2017, 13:00, budova Ústavu patologické fyziologie, U nemocnice 5, Praha 2, 1. patro, knihovna

Q13

Místa střetávání: strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií

doc. Daniel Berounský, Ph.D.

FF

26. 6. 2017, 14:30, Celetná 20, Praha 1, místnost č. 337

Q09

Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

FF

26. 6. 2017, 17:15, hlavní budova FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1), místnost č. 204

Q23

Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

ÚDAUK, LF1

28. 6. 2017, 9:00, Ústav dějin UK a archiv UK, pracovna řediteleZáří 2017

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty (VŠ ústavy) UK

Termín a místo jednání rady

Q28

Komplexní onkologický program II

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

LF1, LF3

1. 9. 2017, 15:00, knihovna Ústavu biochemie a experimentální onkologie, U Nemocnice 5, Praha 2

Q04

Právo v měnícím se světě

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

PF, LF3, FSV

15. 9. 2017, 15:00, Právnická fakulta UK (nám. Curieových 901/7, Praha 1), místnost č. 117

Q42

Vývoj a studium léčiv

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

FaF

19.–20. 9. 2017 – výjezdní zasedání rady programu

Q34

Komplexní studie vybraných komplikací souvisejících s patologickým průběhem těhotenství

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

LF3

25. 9. 2017, 13:30

JEDNÁNÍ ZRUŠENO, náhradní termín bude teprve stanoven

Q41

Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

FTVS, LF1, LF2, LF3

26. 9. 2017, 13:00, FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, malá zasedací místnost č. H 116

Q35

Psychoneurofarmakologický výzkum

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA

LF3, LF1

26. 9. 2017, 15:00, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, Ke Karlovu 4, Praha 2 (jde o jednání „rozšířené“ rady programu)

Q10

Jazyk v proměnách času, místa, kultury

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

FF

27. 9. 2017, 10:00, hlavní budova FF UK (nám. Jana Palacha 2), 1. patro, místnost č. 114Říjen 2017

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty (VŠ ústavy) UK

Termín a místo jednání rady

Q46

Chemie

doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

5. 10. 2017 (POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!), 10:00, budova PřF, Hlavova 8, Praha 2, 3. patro, místnost č. 338 (jednání rady programu navazuje cca od 10:00 na jednání vědecké rady sekce chemie PřF)

Q44

Geografie

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

PřF

5. 10. 2017, 13:00, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Pravá rýsovna

Q42

Vývoj a studium léčiv

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

FaF

11. 10. 2017, 8:00, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové), pracovna děkana

Q07

Centrum pro studium středověku

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

FF

11. 10. 2017, 19:00, hlavní budova FF UK, místnost č. 105

Q03

Soukromé právo a výzvy dneška

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

PF

12. 10. 2017, 11:15, budova Právnické fakulty (nám. Curieových 901/7, Praha 1), místnost č. 131

Q30

Dětská hematoonkologie

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

LF2

16. 10. 2017, 9:30, JEDNÁNÍ ZRUŠENO, RESP. PŘESUNUTO NA 23. 10. 2017 (viz níže)

Q09

Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

FF

19. 10. 2017, 16:00, Karolinum (Ovocný trh 5, Praha 1), Malá zasedací síň, 2. patro

Q47

Fyzika

prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

MFF

19. 10. 2017, 17:00, budova MFF UK, Ke Karlovu 3, 2. patro, zasedací místnost M252 (přístup po zadním schodišti)

Q30

Dětská hematoonkologie

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

LF2

23. 10. 2017, 9:30 – cca 11:30, FN Motol, nová budova Dětské onkologie, seminární místnost ve 4. patře

P01

Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

prof. ThDr. Martin Prudký, Dr.

ETF, HTF, KTF

23. 10. 2017, 13:00, děkanát ETF UK, Černá ul. 9, Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 204Listopad 2017

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty (VŠ ústavy) UK

Termín a místo jednání rady

Q25

Komplikace metabolických chorob

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

LF1

1. 11. 2017, 15:00, knihovna III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2

Q49

Matematika

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

MFF

2. 11. 2017, 12:30, budova MFF, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, sborovna Katedry matematické analýzy, 2. patro

Q06

Rozvoj psychologických věd na Univerzitě Karlově v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi

prof. PhDr. Michal Miovský, PhD.

LF1, FF, PedF

3. 11. 2017, 12:00 (pozor, změna času z pův. 13:00), budova Pedagogické fakulty UK, Myslíkova 7, Praha 1, 3. patro, místnost M303 nebo M304

Q31

Multioborový a individualizovaný přístup k léčbě solidních nádorů břicha a malé pánve

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

LF2

7. 11. 2017, 17:30, areál FN Motol, místo bude upřesněno

Q46

Chemie

doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

9. 11. 2017, 10:00, budova PřF, Hlavova 8, Praha 2, 3. patro, místnost č. 338 (jednání rady programu navazuje cca od 10:00 na jednání vědecké rady sekce chemie PřF)

Q02

Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

PF

9. 11. 2017, 11:00, budova PF, Právnické fakulty (nám. Curieových 901/7, Praha 1), místnost č. 344

Q43

Biologie

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

PřF

14. 11. 2017, 10:00, budova PřF UK, Viničná 7, Praha 2, číslo dveří 28

JEDNÁNÍ ZRUŠENO, RESP. PŘESUNUTO NA 5. 12. 2017 (viz níže)

Q09

Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

FF

15. 11. 2017, 18:30, Malá zasedací síň historické budovy Karolina (Ovocný trh 5, Praha 1)

Q12

Literatura a performativita

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

FF

16. 11. 2017, 15:00, hlavní budova FF UK, pracovna č. 415 (4. patro)

Q34

Komplexní studie vybraných komplikací souvisejících s patologickým průběhem těhotenství

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

LF3

20. 11. 2017, 9:30, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí (Podolské nábřeží 157, Praha 4), 4. patro – pracovna ředitele

Q33

Dětská a vývojová neurologie

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

LF2, FHS

21. 11. 2017, 13:00, areál FN Motol, místo bude upřesněno

Q08

Český národní korpus

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

FF

21. 11. 2017, 15:00, prostory Ústavu českého národního korpusu FF UK (Panská 7, Praha 1)

Q05

Právní a společenské aspekty migrace a problémy postavení menšin

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

PF, HTF

22. 11. 2017, 10:00, Právnická fakulta UK (nám. Curieových 7, Praha 1), místnost č. 38

Q48

Informatika

doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.

MFF

22. 11. 2017, 15:00, budova MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1, místnosti S510

Q03

Soukromé právo a výzvy dneška

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

PF

23. 11. 2017, 11:15, budova Právnické fakulty (nám. Curieových 901/7, Praha 1), místnost č. 131

Q17

Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

PedF, FF, PřF, MFF, FTVS, FHS

23. 11. 2017, 12:00, Pedagogická fakulta UK, M. Rettigové 4, Praha 1, Velký sál (suterén)

Q38

Kardiovaskulární výzkumný program

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.

LF3, LF1, LF2, LFP

24. 11. 2017, 13:00, děkanát 3. LF UK (Ruská 87, Praha 10), konferenční sál Radany Königové (1. patro, místnost č. 223)

Q04

Právo v měnícím se světě

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

PF, LF3, FSV

24. 11. 2017, 13:30, budova Právnické fakulty (nám. Curieových 901/7, Praha 1), místnost č. 117

Q35

Psychoneurofarmakologický výzkum

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

LF3, LF1

24.–25. 11. 2017 – výjezdní zasedání členů programu na zámku v Brandýse nad Labem

Q32

Translační medicína v pediatrické praxi: etiologie, patogeneze, diagnostika a terapie závažných onemocnění dětského věku

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

LF2, LF1

30. 11. 2017, 13:30, Pediatrická klinika LF2 UK, dětská část FN Motol, 1. patro, chodba D, Brdlíkova seminární místnost

Q29

Onemocnění orofaciálního systému – výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

LF1, LF2, LF3, LFHK

30. 11. 2017

JEDNÁNÍ ZRUŠENO, RESP. PŘESUNUTO NA 7. 12. 2017 (viz níže)Prosinec 2017

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Participující fakulty (VŠ ústavy) UK

Termín a místo jednání rady

Q43

Biologie

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

PřF

5. 12. 2017, čas a místo budou upřesněny

Q18

Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

FSV, PF, MFF, PedF, FHS

6. 12. 2017, 15:00, FSV, Smetanovo nábřeží 6, místnost č. 212

Q46

Chemie

doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

PřF

7. 12. 2017, 10:00, budova PřF, Hlavova 8, Praha 2, 3. patro, místnost č. 338 (jednání rady programu navazuje cca od 10:00 na jednání vědecké rady sekce chemie PřF)

Q45

Geologie

prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.

PřF

7. 12. 2017, 11:30, budova PřF, Albertov 6, Praha 2, 1. patro, místnost „Ložiskové sbírky“

Q49

Matematika

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

MFF

7. 12. 2017, 12:30, budova MFF, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, sborovna Katedry matematické analýzy, 2. patro

Q29

Onemocnění orofaciálního systému – výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

LF1, LF2, LF3, LFHK

7. 12. 2017, 15:00, budova děkanátu 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 1, knihovna Stomatologické kliniky (přízemí)

Q07

Centrum pro studium středověku

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

FF

7. 12. 2017, 17:00, hlavní budova FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1), místnost č. 105

Q26

Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí II

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

LF1

8. 12. 2017, 14:00, knihovna Ústavu patologické fyziologie (U Nemocnice 5, Praha 2, 1. patro)

Q34

Komplexní studie vybraných komplikací souvisejících s patologickým průběhem těhotenství

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

LF3

11. 12. 2017, 13:00, Ústav pro péči o matku a dítě (Podolské nábřeží 157, Praha 4), pracovna ředitele

JEDNÁNÍ ZRUŠENO (konalo se 20. 11. 2017, viz výše)

Q19

Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II

prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

FTVS, FF, FSV

12. 12. 2017, 11:30, hlavní budova FTVS UK (José Martího 269/31, Praha 6), 2. patro, místnost U20

Q27

Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

LF1

13. 12. 2017, 11:00, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2, pracovna přednosty kliniky

Q41

Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

FTVS, LF1, LF2, LF3

18. 12. 2017, 10:00, FTVS UK (José Martího 269/31, Praha 6), 1. patro, malá zasedací místnost č. H 116

Q09

Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

FF

19. 12. 2017, 15:00, Malá zasedací síň historické budovy Karolina (Ovocný trh 5, Praha 1)

Q11

Komplexita a resilience. Staroegyptská civilizace v multidisciplinární a multikulturní perspektivě

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

FF

20. 12. 2017, 11:00, prostory Českého egyptologického ústavu (Celetná 20, Praha 1), místnost č. 419

Q40

Nové postupy ve výzkumu, diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

LFHK

20. 12. 2017, 14:00, zasedací místnost děkanátu LFHK (Šimkova 870, Hradec Králové)Zpět na stránku programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám