Archiv aktualit

Průběžné zprávy programů Progres za rok 2017

Dne 2. 1. 2018 vstoupilo v platnost opatření rektora č. 75/2017, kterým se stanoví obsahové a formální náležitosti průběžných zpráv o uskutečňování programů Progres za rok 2017 a podrobnosti o způsobu jejich předložení a projednání.

Termín pro předložení průběžných zpráv je stanoven na 28. 2. 2018.Manuál k provádění evidence programů Progres v aplikaci GAP

V souladu s čl. II odst. 7 opatření rektora č. 3/2017 vypracoval Ústav výpočetní techniky ve spolupráci s odborem pro vědu a výzkum RUK metodický návod (manuál) k provádění evidence programů Progres v univerzitní aplikaci GAP.Opatření rektora č. 3/2017

Dne 1. 1. 2017 vstoupilo v účinnost opatření rektora č. 3/2017, kterým se stanoví pravidla evidence účastníků programů Progres a zároveň se upřesňuje způsob výpočtu výše finančních bonifikací programů Progres.Vyhlášení programů Progres

Dle čl. III odst. 8 Zásad programů Progres (opatření rektora č. 16/2016) a v souladu s usnesením Vědecké rady UK ze dne 15. 12. 2016 vyhlašuje rektor UK, s platností od 1. 1. 2017, programy Progres. Přehled vyhlášených programů je uveřejněn na samostatné stránce.Posuzování přihlášek programů Progres

Přístup k podkladům pro posouzení přihlášek je určen pouze členům Komisí programů na podporu vědy na UK.Přihláška programu, dohoda o uskutečňování programu

Zde jsou k dispozici formuláře přihlášky programu Progres a dohody o uskutečňování programu Progres. Podle čl. III odst. 1 a 4 Zásad programů Progres se přihláška i dohoda předkládají do 20. října 2016 odboru pro vědu a výzkum rektorátu UK v jedné tištěné verzi a zároveň se zasílají v elektronické verzi (formát Word) na e-mailovou adresu . Přihláška programu musí být před odevzdáním rektorátu projednána vědeckými radami všech fakult (VŠ ústavů) UK, na nichž má být příslušný program uskutečňován (viz čl. III odst. 1 Zásad).Výzva k zasílání podnětů k návrhu struktury programů Progres

Dne 19. 2. 2016 byl děkanům fakult UK, ředitelům vysokoškolských ústavů UK, proděkanům pro vědeckou činnost a koordinátorům programů PRVOUK odeslán dopis rektora, jehož předmětem je výzva k předkládání podnětů k návrhu struktury budoucích programů Progres. Přílohou dopisu je formulář pro vyplnění podnětu. Podněty je možné předkládat odboru pro vědu a výzkum RUK do 31. 3. 2016.


Ke stažení:

Dopis rektora – výzva k zasílání podnětů k návrhu struktury programů Progres

Příloha – formulář pro vyplnění podnětu k návrhu struktury programů Progres
Zpět na stránku programů Progres


Poslední změna: 5. březen 2018 10:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám