SVV 2013-2015

Harmonogram

6. kolo

rok 2015

5. kolo

rok 2014

4. kolo

rok 2013

Zahájení příslušného kola soutěže

15. 11. 2014

15. 11. 2013

15. 11. 2012

Lhůta pro hromadné podání návrhů na rektorát

30. 1. 2015

31. 1. 2014

31. 1. 2013

Předložení návrhů rektorovi UK do

13. 3. 2015

14. 3. 2014

12. 3. 2013

Lhůta pro podání závěrečných zpráv na rektorát

29. 1. 2016

31. 1. 2015

24. 1. 2014


- Pro podávání návrhů na fakultě stanoví termín příslušný děkan. Tato lhůta musí připadnout na období po 15. lednu daného roku a děkan ji vyhlašuje do 30. listopadu roku předchozího.

- Výsledky Soutěže SVV se zveřejňují každoročně do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu Akademickým senátem UK.

- Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanovuje rovněž příslušný děkan.

Formuláře a výkazy

6. kolo

rok 2015

5. kolo

rok 2014

4. kolo

rok 2013

Formulář návrhu projektu

2015-P

2014-P

2013-P

Formulář návrhu konference

2015-K

2014-K

2013-K

Formulář fakultní přihlášky

2015-F

2014-F

2013-F

Formulář závěrečné zprávy řešitele

2014-ZR

2013-ZR

Formulář závěrečné zprávy fakulty

2014-ZF

2013-ZF

Souhrnné informace za UK

2014-SI

2013-SI

Informace o využití účelové podpory

2014-ZZ

2013-ZZ


Nedílnou součástí každého podaného návrhu jsou tyto přílohy:

- Popis studentského vědeckého projektu

- Strukturovaný životopis hlavního řešitele obsahující seznam jeho nejdůležitějších 10 prací za posledních 10 let


Nedílnou součástí závěrečné zprávy řešitele jsou tyto přílohy:

- Slovní zhodnocení výsledků a přínosů projektu/konference

- Seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu

(uvádí se např. články v recenzovaném odborném periodiku, ve sborníku, odborné knihy nebo jejich kapitoly, patent, apod.)


Doporučený rozsah pro každou z těchto příloh je jedna strana A4, maximálně však dvě strany.

Výchozí dokumentace

Soutěž SVV se v jednotlivých letech řídí následujícími opatřeními rektora UK a dalšími zde uvedenými dokumenty:


6. kolo

rok 2015

5. kolo

rok 2014

4. kolo

rok 2013

Zásady studentské grantové soutěže

42/2014

24/2013

14/2012

Zásady uskutečňování projektů SVV

16/2010

16/2010

16/2010

Vyhlášení příslušného kola SVV

30/2014

23/2013

12/2012

Manuál SVV

2015-M

2014-M

2013-M

Šablona řešitelské smlouvy

2015-S

2014-S

2013-S


- Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. 8. 2009 k návrhu Pravidel pro poskytování účelové podpory na SVV

- Pravidla pro poskytování účelové podpory na SVV

- K pravidlům poskytování podpory na SVV

- Grantový řád UK (V. úplné znění ze dne 20. 6. 2014)

- Zápisy z jednání Grantové rady UK

- Schválení projektů SVV 2015 v KR ze dne 2. 3. 2015


Další informace naleznete také na stránce často kladených otázek.


Zpět na hlavní stránku soutěže.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám