SVV 2023

Specifickým vysokoškolským výzkumem (dále SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž projektů SVV je vyhlašována každoročně v souladu s níže uvedenými podmínkami. V rámci Univerzity Karlovy se do této soutěže mohou přihlásit všechny fakulty UK a CERGE.

Harmonogram

- Závěrečné zprávy projektů a konferencí SVV řešené v období 2020-2022 se podávají na RUK do 15. 2. 2023.

- Návrhy nových projektů a konferencí pro rok 2023 se podávají na RUK rovněž do 15. 2. 2023.

- Lhůty pro podání závěrečných zpráv i nových návrhů na fakultě stanovuje příslušný děkan.

Formuláře a výkazy

Závěrečná zpráva fakulty se vyplňuje dohromady za všechny řešené projekty SVV+GAUK v roce 2022.

Závěrečnou zprávu projektu/konference SVV vyplňuje hlavní řešitel/organizátor s tím, že její nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

  • slovní zhodnocení výsledků a přínosů projektu/konference

  • seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu (uvádí se např. články v recenzovaném odborném periodiku, ve sborníku, odborné knihy nebo jejich kapitoly, patent, apod.)

  • seznam členů řešitelského týmu.


Obdobně pro nové kolo SVV v roce 2023 je zapotřebí vyplnit jak celofakultní formulář, tak formulář návrhu projektu nebo návrhu konference. Neídlnou součástí každého individuálního návrhu jsou tyto přílohy:

  • popis studentského vědeckého projektu

  • strukturovaný životopis hlavního řešitele obsahující seznam jeho nejdůležitějších 10 prací za posledních 10 let


Doporučený rozsah pro každou z výše uvedených příloh je jedna strana A4, maximálně však dvě strany A4.

Výchozí dokumentace

Soutěž SVV se řídí těmito dokumenty:

Další informace naleznete také na stránce často kladených otázek.


Informace o uplynulých ročnících 2010-2012, 2013-2015, 2016-2018 a 2019-2022 naleznete na samostatných stranách.


Poslední změna: 1. prosinec 2023 11:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám