Výsledky 9. kola soutěže

VÝSLEDKY 9. KOLA SOUTĚŽE PRIMUS - PŘEHLED NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRIMUS DOPORUČENÝCH VR UK K FINANCOVÁNÍ OD ROKU 2025

Přehled návrhů 9. kola soutěže Primus doporučených VR UK k financování od 2025


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 a 8 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektorky o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů,a to včetně závěrečného souhrnného hodnocení soutěžních návrhů, jsou zpřístupněny v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí a zpřístupnění souhrnného hodnocení v IS Věda.


Poslední změna: 1. červenec 2024 15:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám