Opatření rektora č. 19/2017

Název:

Vyhlášení 2. ročníku soutěže Primus UK (rok 2018)

K provedení:

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

Účinnost:

1. dubna 2017

[zrušeno OR č. 4/2018]


Vyhlášení 2. ročníku soutěže Primus UK (rok 2018)

Čl. 1 - Podávání návrhů projektů

 1. Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK (dále jen "aplikace").

  http://www.cuni.cz/UK-7545.html.

 2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je aplikace přístupná za použití osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.

 3. Navrhovatelé bez přístupu do Informačního systému UK mohou nejpozději do 27. dubna 2017 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách programu Primus.

 4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. dubna 2017.

 5. Příjem návrhů bude ukončen 10. května 2017 v 16:00 hod.


Čl. 2 - Zveřejnění výsledků soutěže Primus

 1. Výsledky 2. ročníku soutěže Primus budou zveřejněny nejpozději 30. června 2017.

 2. Projekty, které komise doporučí k finanční podpoře, bude možné realizovat nejdříve od 1. ledna 2018.


Čl. 3 - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Termíny předkládání průběžných zpráv či závěrečných zpráv, termíny předkládání přehledů vynaložených finančních prostředků a další náležitosti budou stanoveny opatřením rektora.

 2. Zveřejněním tohoto opatření se zrušuje opatření rektora č. 22/2016 „Vyhlášení 1. ročníku soutěže Primus UK“.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2017.
V Praze dne 28. března 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Poslední změna: 15. únor 2018 15:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám