Opatření rektora č. 4/2018

Název:

Vyhlášení 3. ročníku soutěže Primus UK (rok 2019)

K provedení:

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

Účinnost:

1. února 2018

[zrušuje se od 30.11.2018 OR č. 50/2018]


Vyhlášení 3. ročníku soutěže Primus UK (rok 2019)

Čl. 1 - Podávání návrhů projektů

  1. Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK (dále jen „aplikace“) http://www.cuni.cz/UK-7545.html.

  2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je aplikace přístupná za použití osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.

  3. Navrhovatelé bez přístupu do Informačního systému UK mohou nejpozději do 9. dubna 2018 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách programu Primus.

  4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2018.

  5. Příjem návrhů bude ukončen 16. dubna 2018 v 16:00 hod.


Čl. 2 - Zveřejnění výsledků soutěže Primus

  1. Výsledky 3. ročníku soutěže Primus budou zveřejněny nejpozději 30. června 2018.

  2. Projekty, které komise doporučí k finanční podpoře, bude možné realizovat nejdříve od 1. ledna 2019.


Čl. 3 - Společná a závěrečná ustanovení

  1. Termíny předkládání průběžných zpráv či závěrečných zpráv, termíny předkládání přehledů vynaložených finančních prostředků a další náležitosti budou stanoveny opatřením rektora.

  2. Opatření rektora č. 19/2017 „Vyhlášení 2. ročníku soutěže Primus UK“ se zrušuje.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2018.


V Praze dne 1. února 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPoslední změna: 22. listopad 2018 08:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám