Opatření rektora č. 50/2018

Název:

Vyhlášení 4. ročníku soutěže Primus UK (rok 2020)

K provedení:

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

Účinnost:

30. listopadu 2018

[zrušeno OR č. 42/2019 od 1.1.2020]


Vyhlášení 4. ročníku soutěže Primus UK (rok 2020)

Čl. 1 - Podávání návrhů projektů

  1. Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím modulu Interní soutěže informačního systému IS Věda (dále jen „informační systém“) dostupného na adrese https://is.cuni.cz/veda.

  2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je informační systém přístupný za použití osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.

  3. Navrhovatelé bez přístupu do informačního systému mohou nejpozději do 9. dubna 2019 požádat o přístup prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách programu Primus.

  4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2019.

  5. Příjem návrhů bude ukončen 16. dubna 2019 v 16:00 hod.


Čl. 2 - Zveřejnění výsledků soutěže Primus

  1. Výsledky 4. ročníku soutěže Primus budou zveřejněny nejpozději 30. června 2019.

  2. Projekty, které komise doporučí k finanční podpoře, bude možné realizovat nejdříve od 1. ledna 2020.


Čl. 3 - Společná a závěrečná ustanovení

  1. Termíny předkládání průběžných zpráv či závěrečných zpráv, termíny předkládání přehledů vynaložených finančních prostředků a další náležitosti budou stanoveny opatřením rektora.

  2. Opatření rektora č. 4/2018 „Vyhlášení 3. ročníku soutěže Primus UK“ se zrušuje.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 30. listopadu 2018.V Praze dne 14. listopadu 2018.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 20. prosinec 2019 14:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám