Opatření rektora č. 42/2019

Název:

Vyhlášení 5. ročníku soutěže Primus UK (rok 2021)

K provedení:

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

Gestor:

OVaV

Účinnost:

1. ledna 2020

[zrušeno OR č. 56/2020]


Vyhlášení 5. ročníku soutěže Primus UK (rok 2021)

Čl. 1 - Podávání návrhů projektů

  1. Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK (dále jen „aplikace“) http://www.cuni.cz/UK-7545.html.

  2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je aplikace přístupná za použití osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.

  3. Navrhovatelé bez přístupu do Informačního systému UK mohou nejpozději do 9. dubna 2020 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách programu Primus.

  4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2020.

  5. Příjem návrhů bude ukončen 20. dubna 2020.


Čl. 2 - Zveřejnění výsledků soutěže Primus

  1. Výsledky 5. ročníku soutěže Primus budou zveřejněny nejpozději 30. června 2020.

  2. Projekty, které komise doporučí k finanční podpoře, bude možné realizovat nejdříve od 1. ledna 2021.


Čl. 3 - Společná a závěrečná ustanovení

  1. Opatření rektora č. 50 /2018 „Vyhlášení 4. ročníku soutěže Primus UK“ se zrušuje.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.
V Praze dne 16. prosince 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 30. prosinec 2020 15:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám