Opatření rektora č. 56/2020

Název:

Vyhlášení 6. ročníku soutěže Primus UK (rok 2022)

K provedení:

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

Gestor:

OVaV

Účinnost:

1. ledna 2021

[zrušeno OR č. 50/2021]


Vyhlášení 6. ročníku soutěže Primus UK (rok 2022)

Čl. 1 - Podávání návrhů projektů

  1. Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK (dále jen „aplikace“) http://www.cuni.cz/UK-7545.html.


  2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je aplikace přístupná za použití osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.


  3. Navrhovatelé bez přístupu do Informačního systému UK mohou nejpozději do 9. dubna 2021 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách programu Primus.


  4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2021.


  5. Příjem návrhů bude ukončen 20. dubna 2021.Čl. 2 - Zveřejnění výsledků soutěže Primus

  1. Výsledky 6. ročníku soutěže Primus budou zveřejněny nejpozději 30. června 2021.


  2. Projekty, které komise doporučí k finanční podpoře, bude možné realizovat nejdříve od 1. ledna 2022.Čl. 3 - Společná a závěrečná ustanovení

  1. Opatření rektora č. 42/2019 „Vyhlášení 5. ročníku soutěže Primus UK“ se zrušuje.


  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.V Praze dne 23. prosince 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 29. prosinec 2021 23:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám