Opatření rektora č. 50/2021

Název:

Vyhlášení 7. ročníku soutěže Primus UK (rok 2023)

K provedení:

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. ledna 2022

[Zrušeno OR č. 3/2023]


Vyhlášení 7. ročníku soutěže Primus UK (rok 2023)

Čl. 1 - Podávání návrhů projektů

  1. Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím informačního systému IS Věda (dále jen „systém IS Věda“)

  2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je systém IS Věda přístupný za použití osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.

  3. Navrhovatelé bez přístupu do systému IS Věda mohou nejpozději do 8. dubna 2022 požádat o přístup prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách programu Primus: http://www.cuni.cz/UK-7545.html.

  4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2022.

  5. Příjem návrhů bude ukončen 20. dubna 2022.


Čl. 2 - Zveřejnění výsledků soutěže Primus

  1. Výsledky 6. ročníku soutěže Primus budou zveřejněny nejpozději 30. června 2022.

  2. Projekty, které komise doporučí k finanční podpoře, bude možné realizovat nejdříve od 1. ledna 2023.


Čl. 3 - Společná a závěrečná ustanovení

  1. Opatření rektora č. 56/2020 „Vyhlášení 6. ročníku soutěže Primus UK“ se zrušuje.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.V Praze dne 18. listopadu 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poslední změna: 1. únor 2023 09:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám