Opatření rektora UK v roce 2021

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.

English versions are available here.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2021

Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 30/2021]

Čl. 66a a násl. Statutu UK

22.1.2021

KR

2/2021

Přiznávání stipendia v akutní tíživé situaci studenta na UK

Čl. 9 odst. 1 věta druhá Stipendijního řádu UK ve znění pozdějších předpisů

1.2.2021

OSZS

3/2021

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2021

Čl. 2 odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

1.2.2021

OZV

4/2021

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2021

-

10.2.2021

OVaV

5/2021

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

1.3.2021

OSZS

6/2021

Harmonogram akademického roku 2021/22

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1.3.2021

OSZS

7/2021

Změna opatření rektora č. 30/2018 – Příspěvky ze sociálního fondu

-

10.3.2021

EO

8/2021

Mimořádné opatření k organizaci práce

[zrušeno OR č. 27/2021]

-

10.3.2021

KR

9/2021

Mimořádné opatření ke vstupu na pracoviště v objektech UK

[zrušeno OR č. 30/2021]

-

17.3.2021

KR

10/2021

Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 30/2021]

Čl. 66a a násl. Statutu UK

12.3.2021

KR

11/2021

Změna Opatření rektora č. 19/2020 – Zásady programu Start

-

1.4.2021

OVaV

12/2021

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy

-

1.4.2021

PO

13/2021

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19

Čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Statutu UK – Poplatky spojené se studiem

12.4.2021

OSZS

14/2021

Mimořádné stipendium Miroslava Vlčka

§ 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách a čl. 9 Stipendijního řádu UK

1.5.2021

OSZS

15/2021

Podpora pobytů zahraničních juniorních akademických pracovníků na UK z Fondu Junior

-

1.5.2021

OZV

16/2021

Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 30/2021]

Čl. 66a a násl. Statutu UK

30.4.2021

KR

17/2021

Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK

-

15.5.2021

EO

18/2021

Zásady programu Cooperatio

-

5.5.2021

OVaV

19/2021

Změna opatření rektora č. 24/2018 ve znění opatření rektora č. 18/2020 – Evidence tvůrčí činnosti na UK

-

5.5.2021

OVaV

20/2021

Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK

-

14.5.2021

OVaV

21/2021

Způsob podávání žádostí o MSCA IF projekty na Univerzitě Karlově

-

14.5.2021

OVaV

22/2021

Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 30/2021]

Čl. 66a a násl. Statutu UK

28.5.2021

KR

23/2021

Zavedení a definování pojmu „postdoktorand“ na Univerzitě Karlově

-

1.9.2021

OVaV

24/2021

Změna opatření rektora č. 27/2019 – Závazná podoba formuláře Zápisu o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce

-

1.7.2021

OSZS

25/2021

Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

Čl. 26 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu

1.9.2021

OSZS

26/2021

Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

Čl. 3 odst. 2 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

1.7.2021

Pers. odbor

27/2021

Odvolání mimořádných opatření k organizaci práce

-

28.6.2021

KR

28/2021

Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově

-

1.7.2021

KR a pers. odbor

29/2021

Dodatek č. 7 k Opatření rektora č. 52/2017

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.7.2021

PO

30/2021

Zrušení některých opatření rektora

-

1.7.2021

KR

31/2021

Vyhlášení 19. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2022)

Čl. 4 odst. 9 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1.7.2021

OVaV

32/2021

Změna opatření rektora č. 25/2019 ve znění opatření rektora č. 33/2019 a 35/2020

-

1.10.2021

OSZS

33/2021

Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2021/2022

Čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2021

OSZS

34/2021

Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2021/2022

Čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2021

OSZS

35/2021

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

-

1.8.2021

OVaV

36/2021

Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

-

1.10.2021

OSZS

37/2021

Preventivní protiepidemická opatření na rektorátu UK a na některých dalších součástech UK

-

18.10.2021

Pers. odbor

38/2021

Odevzdávání a kontrola závěrečných prací v programech celoživotního vzdělávání zaměřených na výkon povolání

čl. 5 odst. 6 Řádu celoživotního vzdělávání

1.10.2021

CŽV

39/2021

Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

-

1.10.2021

OVaV* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum – nyní UK Point

KR - Kancelář rektora

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPřihlášení k odběru novinek


Chcete dostávat do e-mailu informace o nově zveřejněných opatřeních rektora a některých dalších atualitách v předpisech?

Pak pošlete, prosím, svůj e-mail na .


Pro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních rektora použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření rektora


Poslední změna: 15. říjen 2021 11:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám