Opatření rektora č. 32/2021

Název:

Změna opatření rektora č. 25/2019 ve znění opatření rektora č. 33/2019 a 35/2020 Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

K provedení:

-

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. října 2021

[změněno OR č. 42/2021]

[Zrušeno OR č. 25/2023]


Změna opatření rektora č. 25/2019 ve znění opatření rektora č. 33/2019 a 35/2020

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

Opatření rektora č. 25/2019 ve znění opatření rektora č. 33/2019 a 35/2020 – Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem se mění takto:


I.

V příloze č. 2 se řádek pro 1. LF mění takto: za text bodu 2. „2. opětovný zápis po ukončení přerušení studia k datu zahájení letního semestru: úleva 50 % z celkové výše poplatku“ se vkládá nový bod 3.: „3. student splní všechny státní rigorózní zkoušky do konce kalendářního roku, v němž byly splněny předpoklady pro konání poslední části státní rigorózní zkoušky: úleva 100 % z celkové výše poplatku“.


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2021.V Praze dne 2. července 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Příloha OR č.32/2021 - úplné znění

Poslední změna: 22. květen 2023 13:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám