Opatření rektora č. 42/2021

Název:

Změna Opatření rektora č. 25/2019 - Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem ve znění opatření č. 33/2019, 35/2020 a 32/2021

K provedení:

-

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. listopadu 2021

[zrušeno OR č. 25/2023]


Změna Opatření rektora č. 25/2019 - Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem ve znění opatření č. 33/2019, 35/2020 a 32/2021

Opatření rektora č. 25/2019 – Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem se mění takto:


I.

V příloze č. 2 se řádek pro LFP mění takto: text „Úleva 70% z celkové výše poplatku u studentů, kterým k dokončení studia zbývá maximálně jedna část státní rigorózní zkoušky“ se nahrazuje textem: „Úleva 70 % z celkové výše poplatku u studentů, kterým k dokončení studia zbývají 1-3 státní rigorózní zkoušky“.


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021.

V Praze dne 21. října 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPřílohy

Příloha č. 2 - Pravidla pro úlevy na poplatcích podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (za studium v cizím jazyce) na fakultách UK od 1. 10.2021

.DOC .PDF

Poslední změna: 22. květen 2023 13:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám