Opatření rektora UK v roce 2008

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2008

Změna Opatření rektora č. 5/2006

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 3. 2008

2/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 2

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

10. 3. 2008

3/2008

Harmonogram akademického roku 2008/2009

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

v Praze

10. 3. 2008

4/2008

Změna Opatření rektora č. 7/2001 (Statut Fondu mobility)

[Zrušeno OR č. 33/2018]

-

10. 3. 2008

OZV

5/2008

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2008

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

10. 3. 2008

6/2008

Změna Opatření rektora č. 9/2004

[zrušeno OR č. 37/2016]

-

10. 3. 2008

7/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 3

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 4. 2008

8/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 4

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

10. 4. 2008

9/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 5

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 5. 2008

10/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 6

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 5. 2008

11/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 7

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 5. 2008

12/2008

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2008/2009

čl. 3 odst. 6a čl. 5 Řádu vysokoškolské

koleje Univerzity Karlovy v Praze

16. 5. 2008

13/2008

Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008- dodatek k opatření č. 16/2007

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

16. 5. 2008

14/2008

Čerpání dovolené akademických pracovníků a dalších zaměstnanců

§ 218 odst. 1 zákoníku práce

1. 6. 2008

15/2008

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2008

16/2008

Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK

Čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

16. 9. 2008

17/2008

Statut Bolzanovy ceny

[změněno OR č. 13/2013 a č. 23/2015]

[Zrušeno OR č. 48/2017]

Čl. 4 Řádu pro udělování cen studentům Univerzity Karlovy

15. 6. 2008

18/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č.

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

16. 6. 2008

19/2008

Změna opatření rektora č. 19/2006

Čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 8. 2008

20/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 9

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 8. 2008

21/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 10

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 8. 2008

22/2008

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2008/2009

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

v Praze

1. 10. 2008

23/2008

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2008/2009

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

v Praze

1. 10. 2008

24/2008

Vyhlášení 6. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2009)

čl. 4 odst. 7 Zásad vnitřního

grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

1. 10. 2008

25/2008

Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

-

1. 10. 2008

26/2008

Zvýšení limitů pro stipendia na Univerzitě Karlově

Čl. 16 odst. 1 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

13. 10. 2008

27/2008

Změna Opatření rektora č. 10/2008

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacíh řízení)

20. 10. 2008

28/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 11. 2008

29/2008

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2008

30/2008

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2008/2009

-

1. 11. 2008

31/2008

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku k diplomu

[změněno OR č. 11/2013]

[zrušeno OR č. 55/2017] s účinností od 1.9.2017

Čl. 11 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1. leden 2009

32/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 1

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

10. 12. 2008

33/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 2

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 1. 2009


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPoslední změna: 21. leden 2020 14:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám