Opatření rektora UK v roce 2008

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2008

Změna Opatření rektora č. 5/2006

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 3. 2008

2/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 2

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

10. 3. 2008

3/2008

Harmonogram akademického roku 2008/2009

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

v Praze

10. 3. 2008

4/2008

Změna Opatření rektora č. 7/2001 (Statut Fondu mobility)

[Zrušeno OR č. 33/2018]

-

10. 3. 2008

OZV

5/2008

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2008

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

10. 3. 2008

6/2008

Změna Opatření rektora č. 9/2004

[zrušeno OR č. 37/2016]

-

10. 3. 2008

7/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 3

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 4. 2008

8/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 4

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

10. 4. 2008

9/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 5

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 5. 2008

10/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 6

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 5. 2008

11/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 7

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 5. 2008

12/2008

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2008/2009

čl. 3 odst. 6a čl. 5 Řádu vysokoškolské

koleje Univerzity Karlovy v Praze

16. 5. 2008

13/2008

Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008- dodatek k opatření č. 16/2007

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

16. 5. 2008

14/2008

Čerpání dovolené akademických pracovníků a dalších zaměstnanců

§ 218 odst. 1 zákoníku práce

1. 6. 2008

15/2008

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2008

16/2008

Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK

Čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

16. 9. 2008

17/2008

Statut Bolzanovy ceny

[změněno OR č. 13/2013 a č. 23/2015]

[Zrušeno OR č. 48/2017]

Čl. 4 Řádu pro udělování cen studentům Univerzity Karlovy

15. 6. 2008

18/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č.

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

16. 6. 2008

19/2008

Změna opatření rektora č. 19/2006

Čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 8. 2008

20/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 9

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 8. 2008

21/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 10

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 8. 2008

22/2008

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2008/2009

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

v Praze

1. 10. 2008

23/2008

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2008/2009

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

v Praze

1. 10. 2008

24/2008

Vyhlášení 6. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2009)

čl. 4 odst. 7 Zásad vnitřního

grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

1. 10. 2008

25/2008

Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

-

1. 10. 2008

26/2008

Zvýšení limitů pro stipendia na Univerzitě Karlově

Čl. 16 odst. 1 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

13. 10. 2008

27/2008

Změna Opatření rektora č. 10/2008

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacíh řízení)

20. 10. 2008

28/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 11. 2008

29/2008

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2008

30/2008

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2008/2009

-

1. 11. 2008

31/2008

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku k diplomu

[změněno OR č. 11/2013]

[zrušeno OR č. 55/2017] s účinností od 1.9.2017

Čl. 11 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1. leden 2009

32/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 1

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

10. 12. 2008

33/2008

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 2

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 1. 2009


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPoslední změna: 10. leden 2024 08:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám