Opatření rektora UK v roce 2012

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2012

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 36/2014]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 2. 2012

2/2012

Zásady udělování finančního bonusu za významné granty

[změněno OR č. 16/2013]


-

1. 3. 2012

3/2012

Harmonogram akademického roku 2012/13

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

19. 3. 2012

4/2012

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2013/2014

čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy

(Řád přijímacího řízení)

19. 3. 2012

5/2012

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2012/2013

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2012

6/2012

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2012/2013

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2012

7/2012

Změna Opatření rektora č. 34/2009

[zrušeno OR č. 41/2017]

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2012

8/2012

Vyhlášení 10. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2013)

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1. 10. 2012

9/2012

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

[doplňuje OR č. 12/2003]

[zrušeno OR č. 12/2015]

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy

1. 10. 2012

10/2012

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v akademickém roce 2012/2013

-

5. 10. 2012

11/2012

Termíny a další podrobnosti k předkládání průběžné zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2012

Čl. 6 odst. 5 opatření rektora č. 20/2011

1. 11. 2012

12/2012

Vyhlášení 4. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2013)

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

1. 11. 2012

13/2012

Zvýšení limitů pro stipendia na Univerzitě Karlově

Čl. 16 odst. 1 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

20. 10. 2012

14/2012

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2013

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. 11. 2012

15/2012

Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2012

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

10. 12. 2012

16/2012

Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

[změněno OR č. 25/2015]

[zrušeno OR č. 14/2018]

1. 11. 2013

17/2012

Změna opatření rektora č. 28/2007

čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

1. 11. 2013

18/2012

Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti

[zrušeno OR č. 31/2017]


Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

1. 1. 2013

19/2012

Statut Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

1. 1. 2013

NK


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPoslední změna: 21. leden 2020 14:09 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám