Opatření rektora UK č. 3/2012

Název:

Harmonogram akademického roku 2012/13

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

19. března 2012


Harmonogram akademického roku 2012/13


 1. Harmonogram

  • 1. října 2012 zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2012/13

  • 24. prosince 2012 - 1. ledna 2013 vánoční prázdniny

  • 18. února 2013 zahájení letního semestru akademického roku 2012/2013

  • 1. července 2013 – 1. září 2013 letní prázdniny

  • 30. září 2013 konec akademického roku 2012/2013

 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S ohledem na koordinaci výuky a dále na prostupnost studia1 se doporučuje, aby

    a. 

  období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo období od 17. září 2012 do 23. září 2012 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 11. února 2013 do 17. února 2013 a

    b. 

  zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 14. ledna 2013 až 17. února 2013 a zkouškové období letního semestru na období 27. května 2013 až 30. června 2013.

 3. V době od 2. září do 30. září 2013 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.

 4. Do 13. dubna 2012 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu a navrhované termíny zahájení elektronického přihlašování studentů fakulty na termíny zkoušek, a to pro oba semestry akademického roku 2012/2013. Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 30. dubna 2012 definitivní termíny potvrdí a též zveřejní.

 5. Termín rektorského dne je stanoven na 16. května 2013.V Praze dne 12. března 2012prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poznámky

1

Zejména čl. 6 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UK.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám