Opatření rektora UK v roce 2005

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 1

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

1. 1. 2005

2/2005

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2005

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2005

3/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 2

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

10. 2. 2005

4/2005

Harmonogram akademického roku 2005/2006

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2005

5/2005

Správa nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze Kolejemi a menzami UK

[zrušeno OR č. 30/2017]

čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2005

6/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 3

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

10. 3. 2005

7/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 4 a 5

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 4. 2005

8/2005

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2005/2006 POZOR, nahrazeno Opatřením 20/2005

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

15. 5. 2005

9/2005

Stanovení režijních cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

20. 5. 2005

10/2005

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2005

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

20. 5. 2005

11/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 6

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

15. 5. 2005

12/2005

Čerpání dovolené akademických pracovníků

Zákoníku práce

1. 6. 2005

13/2005

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2005 - dodatek

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

15. 6. 2005

14/2005

Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

[zrušeno OR č. 28/2017]

čl. 3 odst. 2 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze

20. 6. 2005

15/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 7

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

15. 6. 2005

16/2005

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

19. 9. 2005

17/2005

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2006 (3. kolo) a Změna opatření č. 17/2003

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

a Opatření rektora č. 17/2003

15. 9. 2005

18/2005

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

12. 10. 2005

19/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

1. 11. 2005

20/2005

Změna Opatření rektora č. 8/2005, změna a doplnění opatření rektora č. 9/2005

Čl. 3 odst. 3 až 5 a čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

15. 11. 2005
Poslední změna: 21. leden 2020 14:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám