Opatření rektora UK v roce 2005

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 1

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

1. 1. 2005

2/2005

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2005

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2005

3/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 2

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

10. 2. 2005

4/2005

Harmonogram akademického roku 2005/2006

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2005

5/2005

Správa nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze Kolejemi a menzami UK

[zrušeno OR č. 30/2017]

čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2005

6/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 3

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

10. 3. 2005

7/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 4 a 5

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 4. 2005

8/2005

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2005/2006 POZOR, nahrazeno Opatřením 20/2005

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

15. 5. 2005

9/2005

Stanovení režijních cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

20. 5. 2005

10/2005

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2005

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

20. 5. 2005

11/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 6

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

15. 5. 2005

12/2005

Čerpání dovolené akademických pracovníků

Zákoníku práce

1. 6. 2005

13/2005

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2005 - dodatek

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

15. 6. 2005

14/2005

Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

[zrušeno OR č. 28/2017]

čl. 3 odst. 2 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze

20. 6. 2005

15/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 7

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

15. 6. 2005

16/2005

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

19. 9. 2005

17/2005

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2006 (3. kolo) a Změna opatření č. 17/2003

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

a Opatření rektora č. 17/2003

15. 9. 2005

18/2005

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

12. 10. 2005

19/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

1. 11. 2005

20/2005

Změna Opatření rektora č. 8/2005, změna a doplnění opatření rektora č. 9/2005

Čl. 3 odst. 3 až 5 a čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

15. 11. 2005
Poslední změna: 10. leden 2024 08:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám