Opatření rektora UK č. 1/2005

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 1

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. únor 2005


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 1

Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • v navazujícím magisterském studijním programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Fyzioterapie v presenční formě studia uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 30. dubna 2005.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 1. červen 2005 až 30. červen 2005.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2005.


V Praze dne 1. ledna 2005


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Opatření rektora UK č. 1/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám