Opatření rektora UK v roce 2010

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2010Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2010

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2010

2/2010

Změna Opatření rektora č. 27/2009

[zrušeno OR č. 27/2014]

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 2. 2010

3/2010

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2010

4/2010

Změna  Opatření rektora č. 39/2009

čl. 18a odst. 7  Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

22. 2. 2010


5/2010

Harmonogram akademického roku 2010/2011

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 4. 2010

6/2010

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

[doplněno OR č. 8/2011, změněno OR č. 14/2014]

[zrušeno OR č. 23/2016]

čl. 18a odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

3. 5. 2010

7/2010

Oprávnění ředitele Agentury Rady vysokých škol k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 25/2017]

čl. 3 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

3. 5. 2010

8/2010

Čerpání dovolené akademických pracovníků a dalších zaměstnanců

§ 218 odst. 1 zákoníku práce

17. 5. 2010

9/2010

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2011/2012

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 9. 2010

10/2010

Změna Opatření rektora č. 34/2009

[zrušeno OR č. 41/2017]

čl. 2. odst. 2 Grantového řádu Univerzity Karlovy

15. 9. 2010

11/2010

Vzor žádosti a výčet povinně přikládaných písemností dokládajících splnění podmínek podle opatření rektora č. 31/2009, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 34/2018]

čl. 2 odst. 3 opatření rektora č. 31/2009, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

15. 9. 2010

PO

12/2010

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2010/2011

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

29. 9. 2010

13/2010

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2010/2011

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

29. 9. 2010

14/2010

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2010/2011

-

29. 9. 2010

15/2010

Vyhlášení 8. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2011)

čl. 4 odst. 7 Zásad vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

8. 10. 2010

16/2010

Změna Opatření rektora č. 36/2009

[změněno OR č. 17/2016]

[zrušeno OR č. 5/2019]

čl. 6a odst. 1 Grantového řádu Univerzity Karlovy

15. 11. 2010

OVaV

17/2010

Vyhlášení 2. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2011)

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

15. 11. 2010

18/2010

Změna Opatření rektora č. 9/2010

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 11. 2010

19/2010

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2011

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. 11. 2010


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPoslední změna: 10. leden 2024 08:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám