Opatření rektora UK č. 18/2010

Název:

Změna Opatření rektora č. 9/2010

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

15. listopadu 2010


Změna Opatření rektora č. 9/2010

  1. Opatření rektora č. 9/2010, Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2011/12, se mění takto:

    V bodu 2 písmeno a) se na konec doplňuje věta, která zní: „V období od 30. května 2011 do 7. června 2011 není možné organizovat přijímací zkoušky, s výjimkou přijímacích zkoušek do navazujících magisterských studijních programů“.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2010.
V Praze dne 12. listopadu 2010
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám