Opatření rektora UK v roce 2023

2021

2022

2023

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.

English versions are available here.


Opatření rektora v roce 2023

Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2023

Zrušení opatření rektora č. 30/2016 – Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae

25.1.2023

OVaV

2/2023

Zásady soutěže Primus

1. 2. 2023

OVaV

3/2023

Vyhlášení 8. ročníku soutěže Primus UK (rok 2024)

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

1. 2. 2023

OVaV

4/2023

Statut Centra péče o duši Univerzity Karlovy

1. 2. 2023

KR

5/2023

Změna opatření rektora č. 21/2022 – Pravidla pro přijímání a prošetřování oznámení protiprávního jednání spočívajícího v porušení práva Evropské unie (Whistleblowing)

1. 2. 2023

KR

6/2023

Statut Mezinárodní rady Univerzity Karlovy a Skupiny poradců rektorky Univerzity Karlovy

15. 2. 2023

OVaV

7/2023

Podpora výzkumně-vzdělávací spolupráce s Ukrajinou

15. 2. 2023


OVaV

8/2023

Podpora podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

1. 3. 2023

OVaV

9/2023

Způsob podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

1. 3. 2023

OVaV

10/2023

Změna opatření rektora č. 17/2022 – Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy

1. 3. 2023

PO

11/2023

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1. 3. 2023

OVaV

12/2023

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy


1. 3. 2023

OSZS

13/2023

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy


1. 3. 2023

OSZS

14/2023

Zásady soutěže vysoce kvalitních monografií na UK

31. 3. 2023

OVaV


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum – nyní UK Point

KR - Kancelář rektora/rektorky

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPřihlášení k odběru novinek


Chcete dostávat do e-mailu informace o nově zveřejněných opatřeních rektora, kvestora a některých dalších atualitách v předpisech?

Pak pošlete, prosím, svůj e-mail na .


Pro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních rektora použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření rektoraPoslední změna: 21. březen 2023 15:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám