Opatření rektora č. 24/2023

Název:

Veřejná kontrola písemné části státní zkoušky

K provedení:

Čl. 9 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

1. říjen 2023


Veřejná kontrola písemné části státní zkoušky

Čl. 1 - Úvodní ustanovení


Toto opatření provádí čl. 9 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu ve věci zajištění veřejné kontroly písemné části státní zkoušky.Čl. 2 – Náležitosti veřejné kontroly


Písemné části státní závěrečné zkoušky podléhají veřejné kontrole, která spočívá současně alespoň

  a. 

v možnosti veřejnosti sledovat konání zkoušky v přítomném čase,

  b. 

ve zveřejnění zadání a modelového řešení, a to po skončení písemné části státní závěrečné zkoušky,

  c. 

ve veřejném vyhlášení výsledného hodnocení zkoušky bez zbytečného odkladu po zasedání zkušební komise a

  d. 

v možnosti veřejnosti požádat ve lhůtě stanovené opatřením děkana o písemných částech státních závěrečných zkoušek o nahlédnutí a se souhlasem studenta nahlédnout do jím vypracovaného řešení.


Čl. 3 - Závěrečné ustanovení


Toto opatření nabývá účinnost dnem 1. října 2023.


V Praze dne 16. května 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení
Poslední změna: 30. říjen 2023 08:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám