Opatření rektora č. 29/2023

Název:

Statut cen za mimořádný vědecký výsledek dosažený v rámci účelové podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum RUK

Účinnost:

1. července 2023


Statut cen za mimořádný vědecký výsledek dosažený v rámci účelové podpory Grantové agentury UK

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento statut stanoví pravidla pro udělování cen a uznání za mimořádný vědecký výsledek dosažený v rámci účelové podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy (dále jen „GAUK“).


Čl. 2 Základní ustanovení

 1. Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) uděluje zpravidla každoročně ceny za mimořádný   vědecký výsledek dosažený v rámci účelové podpory GAUK (dále jen „ocenění“).

 2. Zpravidla jsou udělována tato ocenění:

    a. 

  Cena rektorky        

    b. 

  Cena prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost

    c. 

  Cena předsedy GAUK

    d. 

  tři čestná uznání.

 3. Ocenění nemusí být v daném roce udělena všechna. Na jejich udělení není právní nárok.

 4. Oceněným může být student/studentka nebo absolvent/absolventka magisterského nebo doktorského studia na univerzitě.


Čl. 3 Návrhy na udělení ocenění

 1. Návrhy na udělení včetně pořadí podává Grantové rada univerzity do konce června běžného kalendářního roku rektorce.

 2. Součástí návrhu je jméno kandidáta/kandidátky, název fakulty a odůvodnění návrhu vypracované předsedou/předsedkyní nebo místopředsedou/místopředsedkyní Oborové rady.

 3. Kandidáty na ocenění vybírají na základě doporučení zpravodajů vedoucí skupin Oborových rad. Vedení Oborových rad vybere 3 nejlepší závěrečné zprávy z každé sekce a postoupí je Grantové radě, která rozhodne o pořadí tři kandidátů na ceny, nominuje tři kandidáty na čestná uznání a postoupí návrhy KR.


Čl. 4 Udělení

 1. Cenu rektorky za nejlepší práci uděluje rektorka, Cenu prorektora za druhou nejlepší práci uděluje prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost, Cenu předsedy GAUK za třetí nejlepší práci předseda GAUK a čestná uznání uděluje Grantová rada.

 2. Hlavním kritériem pro udělení je původnost a mimořádná kvalita závěrečné zprávy a

  výsledků dosažených v rámci soutěže GAUK. S udělením cen je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 20 000,- Kč, s udělením čestného uznání ve výši minimálně 10 000,- Kč. O výši peněžité odměny rozhoduje rektorka.


Čl. 5 Předání ocenění

 1. Ceny předává zpravidla rektor nebo prorektor na slavnostním shromáždění.

 2. Udělení ceny i čestného uznání se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektorky.


Čl. 6

Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.


V Praze dne 29. května 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 1. červen 2023 12:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám