Opatření rektora č. 21/2023

Název:

Změna opatření rektora č. 41/2020 ve znění opatření rektora

č. 13/2022 a 1712023 — Metodický pokyn k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity

K provedení:

-

Gestor:

Právní odbor

Účinnost:

1. května 2023

OR č. 41/2020 ve znění OR č. 13/2022, č. 17/2023 a 21/2023 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ


Změna opatření rektora č. 41/2020 ve znění opatření rektora č. 13/2022 a 1712023 — Metodický pokyn k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity

I.


Opatření rektora č. 41/2020 ve znění opatření rektora č. 13/2022 a 17/2023 — Metodický pokyn k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity se mění takto:

  1. V čl. 4 ve čtvrtém odstavci se slova „...starší než 6 měsíců.” nahrazují slovy: „...starší než 12 měsíců”.

  2. V čl. 10 se slova „...starší než 6 měsíců.” nahrazují slovy: „...starší než 12 měsíců”.II.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. května 2023


V Praze dne 26. dubna 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke staženíOpatření rektora č. 41/2020 ve znění opatření rektora č. 13/2022, č. 17/2023 a 21/2023 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ

.pdf ke staženíPoslední změna: 3. květen 2023 12:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám