Opatření rektora č. 35/2023

Název:

Změna Opatření rektora č. 42/2020 - Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením – „Přihláška zdarma“

K provedení:

-

Gestor:

OSZS, UK Point

Účinnost:

1. října 2023


Změna opatření rektora č. 42/2020 - Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením – „Přihláška zdarma“

Čl. 1


Opatření rektora č. 42/2020 - Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením – „Přihláška zdarma“ se mění takto:

  1. V článku 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

  2. V článku 2 odstavci 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „1,5“ se nahrazuje číslem „3,4“.

  3. V článku 3 odstavci 3 věta první se číslo „1,5“ nahrazuje číslem „3,4“.


Čl. 2 Závěrečné ustanovení


Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 1. října 2023.


V Praze dne 29. června 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíOpatření rektora č. 42/2020 ve znění OR č. 35/2023 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ


.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 3. červenec 2023 08:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám