Opatření rektora č. 1/2024

Název:

Změna opatření rektora č. 49/2023, Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2024

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum RUK

Účinnost:

10. 1. 2024


Změna opatření rektora č. 49/2023, Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2024

Čl. 1 Změna opatření rektora č. 49/2023, Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2024

Čl. 2 odst. 10 nově zní:

„10. Žádosti musí být podány do 15. 2. 2024.“.


Čl. 2 Závěrečná ustanovení

  1. Součástí tohoto opatření je Příloha 1 – Úplné znění opatření rektora č. 49/2023, Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2024.

  2. Toto opatření nabývá platnosti jeho podpisem a účinnosti dne 10. 1. 2024.


V Praze dne 9. 1. 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Příloha 1 – OR č. 49/2023 ve znění OR č. 1/2024 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ

.pdf ke stažení

.doc ke stažení

Poslední změna: 10. leden 2024 08:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám