Opatření rektora UK v roce 2024

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.

English versions are available here.


Opatření rektora v roce 2024

Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2024

Změna opatření rektora č. 49/2023, Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2024

10. 1. 2024

OVaV

2/2024

Změna opatření rektora č. 28/2022, Ombudsman Univerzity Karlovy

15. 1. 2024

KR

3/2024

Statut odborné platformy Vzdělávání 21 Univerzity Karlovy

1. 2. 2024

CCŽV

4/2024

Minigranty na podporu studentských projektů 4EU+ v roce 2024

17. 1. 2024

OVaV

5/2024

Osvobození od poplatků v přijímacím řízení u uchazečů o studium na Univerzitě Karlově v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině

§ 8 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

19. 2. 2024

OSZS

6/2024

Zásady soutěže Primus

20. 2. 2024

OVaV

7/2024

Vyhlášení 9. ročníku soutěže Primus UK (rok 2025)

Čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

20. 2. 2024

OVaV

8/2024

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2024

20. 2. 2024

OVaV

9/2024

Podrobnosti k zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu v případě zániku akreditace a oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace

Ustanovení § 80 odst. 5 a § 81b odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

1. 3. 2024

OSZS

10/2024

Změna opatření rektora č. 17/2022, Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy, ve znění opatření rektora č. 10/2023

1. 3. 2024

PO

11/2024

Změna opatření rektora č. 13/2023 Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

1. 3. 2024

OSZS

12/2024

Harmonogram akademického roku 2024/2025

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění

1. 3. 2024

OSZS

13/2024

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu na Univerzitě Karlově pro studium začínající akademickým rokem 2025/2026

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v platném znění

1. 3. 2024

OSZS

14/2024

Statut Ceny Univerzity Karlovy za přínos k rovným příležitostem – Ceny manželů Coriových

8. 3. 2024

UK Point


15/2024

Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s tragickou událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. prosince 2023

Čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se studiem

15. 3. 2024

OSZS

16/2024

Změna opatření rektora č. 40/2023, Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ Chair

25. 4. 2024

OVaV

17/2024

Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově za roky 2019 až 2023

26. 3. 2024

OVaV

18/2024

Program na finanční podporu zahraniční mobility studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově

Čl. 10 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění

Čl. 9 odst. 3 opatření rektora č. 28/2023

1. 5. 2024

UK Point

19/2024

Příspěvky ze sociálního fondu a z dalších zdrojů na benefity pro zaměstnance Univerzity Karlovy

Čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, v platném znění

1. 5. 2024

EPMO

20/2024

Krizová připravenost na Univerzitě Karlově

1. 5. 2024

BO, OZV


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EPMO - Ekonomický, personální a mzdový odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum – nyní UK Point

KR - Kancelář rektora/rektorky

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPřihlášení k odběru novinek


Chcete dostávat do e-mailu informace o nově zveřejněných opatřeních rektora, kvestora a některých dalších aktualitách v předpisech?

Pak pošlete, prosím, svůj e-mail na .


Pro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních rektora použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření rektora
Poslední změna: 2. květen 2024 08:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám