Opatření rektora UK v roce 2002

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2002

Zmocnění tajemníka Katolické teologické fakulty

§ 32 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

3. 1. 2002

2/2002

Zmocnění administrátora Katolické teologické fakulty

§ 10 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

21. 1. 2002

3/2002

Organizační řád děkanátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

§ 24 odst. 1 písm. f), v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

1. 2. 2002

4/2002

Stravování studentů jiných vysokých škol v menzách Univerzity Karlovy v Praze

čl. 4 odst. 6 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2002

5/2002

Zásady ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2002/2003

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

25. 2. 2002

6/2002

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2002 a Změna Statutu Fondu mobility

[Zrušeno OR č. 33/2018]

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2002

7/2002

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 - dodatek

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

15. 3. 2002

8/2002

Zrušení termínů státních rigorózních zkoušek na Katolické teologické fakultě

§ 10 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

1. 4. 2002

9/2002

Zásady prázdninového ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2002

čl. 13 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

13. 5. 2002

10/2002

Harmonogram akademického roku 2002/2003

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 6. 2002

11/2002

Stanovení režijních a dalších cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2002

12/2002

Změna smlouvy o ubytování na kolejích UK

čl. 10 odst. 3 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

17. 6. 2002

13/2002

Změna výše kolejného na vysokoškolských kolejích

čl. 10 odst. 3 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2002

14/2002

Pověření výkonem funkce tajemníka Katolické teologické fakulty

§ 32 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

1. 7. 2002

15/2002

Čerpání dovolené akademických pracovníků

Zákoníku práce

1. 7. 2002

16/2002

Harmonogram akademického roku 2002/2003 na Katolické teologické fakultě

§ 10 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 8. 2002

17/2002

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2003 (11. kolo)

čl. 2 odst. 4 Grantové řádu Univerzity Karlovy v Praze a Opatření rektora č. 8/2000 ve znění Opatření rektora č. 16/2001

16. 9. 2002

18/2002

Provádění inventarizací majetku a závazků pro rok 2002

§§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a Opatření č. 44 Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování a uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace č.j. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000 (Finanční zpravodaj 11/2000)

1. 10. 2002

19/2002

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze v areálu Vltava v Praze - Hostivaři

[zrušeno OR č. 30/2017]

čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze

1. 12. 2002

20/2002

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze 2. lékařskou fakultou

[zrušeno OR č. 30/2017]

čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze

1. 12. 2002

21/2002

Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze

§ 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

17. prosinec 2002

22/2002

Oprávnění ředitele Nakladatelství Karolinum k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 25/2017]

čl. 3 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

od 17. 12. 2002 do doby nabytí účinnosti věcně odpovídající změny Statutu Univerzity Karlovy v Praze

23/2002

Oprávnění ředitele Agentury Rady vysokých škol k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze

čl. 3 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

17. 12. 2002

24/2002

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

17. 12. 2002
Poslední změna: 10. leden 2024 08:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám