Opatření rektora UK v roce 2002

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2002

Zmocnění tajemníka Katolické teologické fakulty

§ 32 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

3. 1. 2002

2/2002

Zmocnění administrátora Katolické teologické fakulty

§ 10 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

21. 1. 2002

3/2002

Organizační řád děkanátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

§ 24 odst. 1 písm. f), v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

1. 2. 2002

4/2002

Stravování studentů jiných vysokých škol v menzách Univerzity Karlovy v Praze

čl. 4 odst. 6 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2002

5/2002

Zásady ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2002/2003

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

25. 2. 2002

6/2002

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2002 a Změna Statutu Fondu mobility

[Zrušeno OR č. 33/2018]

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2002

7/2002

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 - dodatek

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

15. 3. 2002

8/2002

Zrušení termínů státních rigorózních zkoušek na Katolické teologické fakultě

§ 10 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

1. 4. 2002

9/2002

Zásady prázdninového ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2002

čl. 13 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

13. 5. 2002

10/2002

Harmonogram akademického roku 2002/2003

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 6. 2002

11/2002

Stanovení režijních a dalších cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2002

12/2002

Změna smlouvy o ubytování na kolejích UK

čl. 10 odst. 3 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

17. 6. 2002

13/2002

Změna výše kolejného na vysokoškolských kolejích

čl. 10 odst. 3 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2002

14/2002

Pověření výkonem funkce tajemníka Katolické teologické fakulty

§ 32 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

1. 7. 2002

15/2002

Čerpání dovolené akademických pracovníků

Zákoníku práce

1. 7. 2002

16/2002

Harmonogram akademického roku 2002/2003 na Katolické teologické fakultě

§ 10 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 8. 2002

17/2002

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2003 (11. kolo)

čl. 2 odst. 4 Grantové řádu Univerzity Karlovy v Praze a Opatření rektora č. 8/2000 ve znění Opatření rektora č. 16/2001

16. 9. 2002

18/2002

Provádění inventarizací majetku a závazků pro rok 2002

§§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a Opatření č. 44 Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování a uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace č.j. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000 (Finanční zpravodaj 11/2000)

1. 10. 2002

19/2002

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze v areálu Vltava v Praze - Hostivaři

[zrušeno OR č. 30/2017]

čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze

1. 12. 2002

20/2002

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze 2. lékařskou fakultou

[zrušeno OR č. 30/2017]

čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze

1. 12. 2002

21/2002

Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze

§ 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

17. prosinec 2002

22/2002

Oprávnění ředitele Nakladatelství Karolinum k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 25/2017]

čl. 3 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

od 17. 12. 2002 do doby nabytí účinnosti věcně odpovídající změny Statutu Univerzity Karlovy v Praze

23/2002

Oprávnění ředitele Agentury Rady vysokých škol k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze

čl. 3 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

17. 12. 2002

24/2002

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

17. 12. 2002
Poslední změna: 21. leden 2020 14:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám