Opatření rektora UK č. 2/2002

Název:

Zmocnění administrátora Katolické teologické fakulty

K provedení:

§ 10 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

Účinnost:

21. leden 2002


Zmocnění administrátora Katolické teologické fakulty


V souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 14. prosince 2001, č.j. 32 067/01- 30, ve věci omezení působnosti orgánů Katolické teologické fakulty a v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 téhož zákona, vydávám toto opatření, kterým pověřuji Prof. PhDr. Nikolause Lobkowicze, administrátora Katolické teologické fakulty (KTF) přípravou reformy vzdělávací a vědecké činnosti fakulty a za tím účelem jej pověřuji

  a. 

zajištěním tvorby a uskutečňování studijních programů na KTF,

  b. 

organizací vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti na KTF,

  c. 

řízením a kontrolou práce tajemníka KTF (viz opatření rektora 1/2002),

  d. 

organizací, řízením a kontrolou práce zaměstnanců Univerzity Karlovy v Praze s místem výkonu práce na KTF, jakož i osob, se kterými Univerzita Karlova v Praze - KTF uzavřela dohodu mimo pracovní poměr a

  e. 

přípravou návrhů a podkladů v dalších oblastech činnosti KTF, zejména pokud jde o návrhy v oblasti pracovněprávních nebo obdobných vztahů.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem 21. ledna 2002.


V Praze dne 21. ledna 2002

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám