Opatření rektora UK č. 8/2002

Název:

Zrušení termínů státních rigorózních zkoušek na Katolické teologické fakultě

K provedení:

§ 10 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

Účinnost:

1. duben 2002


Zrušení termínů státních rigorózních zkoušek na Katolické teologické fakultě


V souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 14. prosince 2001, č.j. 32 067/01- 30, ve věci omezení působnosti orgánů Katolické teologické fakulty a v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 téhož zákona, vydávám toto

 

opatření,

 

kterým se zrušují termíny pro konání státních rigorózních zkoušek na Katolické teologické fakultě (viz opatření děkana KTF č.j. 378/2001).

Toto opatření se vydává na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze, které konání státních rigorózních zkoušek ve vyhlášené podobě a až do nabytí účinnosti dosud nepřijatého Rigorózního řádu KTF nepřipouštějí.


V Praze dne 29. března 2002


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám