Opatření rektora UK č. 11/2002

Název:

Stanovení režijních a dalších cen pro ubytování na kolejích UK

K provedení:

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. červenec 2002


Stanovení režijních a dalších cen pro ubytování na kolejích UK


1. Stanovení režijních cen za ubytování na kolejích UK

Na základě kalkulace provedené Kolejemi a menzami UK stanovuji tyto režijní ceny pro ubytování na vysokoškolských kolejích UK:

  a. 

67 Kč / den pro kolej:

 • Jednota

 • Arnošt

 • Budeč

 • Švehlova

 • Albertov

  b. 

57 Kč / den pro kolej:

 • Větrník

 • Hvězda

 • Nová kolej

 • Houštka

 • Heyrovského

 • Šafránkova kolej

 • Olbrachtova kolej

  c. 

71 Kč / den pro kolej:

 • 17.listopadu

 • Kajetánka

 • Jižní město

 • Hvězda-buňky

 • Bolevecká

  d. 

160 Kč / den pro kolej:

 • Komenského

 • Petrská

  e. 

65 Kč / den pro koleje:

 • v Hradci Králové

  f. 

266 Kč / den pro apartmány


Tato režijní cena je úhradou za ubytování:

 • studentů UK při ubytování do jednoho měsíce ze studijních důvodů

 • osob přijatých ke studiu magisterského nebo prezenčního doktorského studijního programu, jde-li o ubytování na dobu do jednoho měsíce v době prázdnin, je-li toto ubytování řádně odůvodněno

 • účastníků pobytů na UK - aspiranti, stážisti a osoby vykonávající odbornou praxi

 • studentů vysokých škol mimo UK, kteří jsou účastníky výměnných pobytů realizovaných na UK, nebo jsou účastníky jiných studentských akcí - pokud nejsou ubytování v kapacitě hostinských pokojů


2. Stanovení dalších cen za ubytování na kolejích UK

Pověřuji tímto ředitele Kolejí a menz, aby v souladu s příslušnými předpisy stanovil výši dalších cen za ubytování na kolejích UK, mimo kolejného a režijní cenu.


V Praze dne 14. června 2002

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám