Opatření rektora UK v roce 2000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2000

Odpisový plán Univerzity Karlovy v Praze

čl. 31 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2000

2/2000

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK

[zrušeno OR č. 30/2017]

-

1. 2. 2000

3/2000

Opatření rektora k provedení rigorózního řádu UK

Rigorózního řádu UK

25. 1. 2000

4/2000

Pravidla kontrolní činnosti UK

-

12. 1. 2000

5/2000

Zásady ubytování v kolejích UK v akademickém roce 2000/2001

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje UK

15. 3. 2000

6/2000

Zřízení Rady Správy areálu Jinonice

-

11. 2. 2000

7/2000

Opatření rektora k provedení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách na UK

zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

1. 6. 2000

8/2000

Zásady vnitřního grantového systému UK

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu UK

1. 6. 2000

9/2000

Harmonogram akademického roku 2000/2001

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu UK

1. 6. 2000

10/2000

Stanovení lhůt pro přijímací řízení na PedF, doktorský studijní program historické vědy

čl. 4 přílohy č. 5 Statutu UK

(Řád přijímacího řízení)

2. 5. 2000

11/2000

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2001/2002

čl. 4 odst. 1 přílohy č. 5 Statutu UK

(Řád přijímacího řízení)

1. 9. 2000

12/2000

Zásady prázdninového ubytování pro rok 2000

čl. 13 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje UK

23. 5. 2000

13/2000

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů UK pro rok 2001 (9. kolo)

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu UK a Opatření rektora č. 8/2000

2. 10. 2000

14/2000

Stravování studentů jiných vysokých škol v menzách UK v akademickém roce 2000/2001

čl. 4 odst. 6 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

15. 9. 2000

15/2000

Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK

1. 11. 2000

16/2000

Hodnocení výzkumných záměrů na UK

přílohy k usnesení vlády ČR č. 281/1998, část III, bod 4/a

13. 11. 2000

17a/2000

Dislokační opatření v objektu "Nová Astorie"

-

30. 10. 2000

17b/2000

Dislokační opatření v objektu "Nová Astorie"

-

30. 10. 2000

18/2000

Domovní řád vysokoškolské koleje UK

čl. 14 Řádu vysokoškolské koleje UK

1. 1. 2001

19/2000

Sleva kolejného na koleji 17. listopadu

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje UK

1. 1. 2001Poslední změna: 21. leden 2020 14:00 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám