Opatření rektora UK v roce 2000

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2000

Odpisový plán Univerzity Karlovy v Praze

čl. 31 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2000

2/2000

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK

[zrušeno OR č. 30/2017]

-

1. 2. 2000

3/2000

Opatření rektora k provedení rigorózního řádu UK

Rigorózního řádu UK

25. 1. 2000

4/2000

Pravidla kontrolní činnosti UK

-

12. 1. 2000

5/2000

Zásady ubytování v kolejích UK v akademickém roce 2000/2001

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje UK

15. 3. 2000

6/2000

Zřízení Rady Správy areálu Jinonice

-

11. 2. 2000

7/2000

Opatření rektora k provedení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách na UK

zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

1. 6. 2000

8/2000

Zásady vnitřního grantového systému UK

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu UK

1. 6. 2000

9/2000

Harmonogram akademického roku 2000/2001

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu UK

1. 6. 2000

10/2000

Stanovení lhůt pro přijímací řízení na PedF, doktorský studijní program historické vědy

čl. 4 přílohy č. 5 Statutu UK

(Řád přijímacího řízení)

2. 5. 2000

11/2000

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2001/2002

čl. 4 odst. 1 přílohy č. 5 Statutu UK

(Řád přijímacího řízení)

1. 9. 2000

12/2000

Zásady prázdninového ubytování pro rok 2000

čl. 13 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje UK

23. 5. 2000

13/2000

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů UK pro rok 2001 (9. kolo)

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu UK a Opatření rektora č. 8/2000

2. 10. 2000

14/2000

Stravování studentů jiných vysokých škol v menzách UK v akademickém roce 2000/2001

čl. 4 odst. 6 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

15. 9. 2000

15/2000

Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK

1. 11. 2000

16/2000

Hodnocení výzkumných záměrů na UK

přílohy k usnesení vlády ČR č. 281/1998, část III, bod 4/a

13. 11. 2000

17a/2000

Dislokační opatření v objektu "Nová Astorie"

-

30. 10. 2000

17b/2000

Dislokační opatření v objektu "Nová Astorie"

-

30. 10. 2000

18/2000

Domovní řád vysokoškolské koleje UK

čl. 14 Řádu vysokoškolské koleje UK

1. 1. 2001

19/2000

Sleva kolejného na koleji 17. listopadu

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje UK

1. 1. 2001Poslední změna: 10. leden 2024 08:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám