Opatření rektora UK č. 6/2000


Název:

Zřízení Rady Správy areálu Jinonice

K provedení:

-

Účinnost:

11. únor 2000

V Praze dne 11. února 2000

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


K zajištění provozu areálu Univerzity Karlovy v Praze - Jinonicích vydávám toto opatření :

I.

Zřizuji Radu Správy areálu Jinonice (dále je Rada) jako poradní orgán svůj a ředitele Správy budov a zařízení.

II.

Rada plní tyto úkoly :

 • předkládá rektorovi Univerzity Karlovy a řediteli Správy budov a zařízení návrhy účelného a hospodárného využívání areálu výukou a případně zájmovou činností studentů Univerzity Karlovy v Praze,

 • předkládá rektorovi Univerzity Karlovy a řediteli Správy budov a zařízení návrhy koncepce rozvoje a příslušné návrhy investičních záměrů.

III.

Členy Rady jmenuji

 • Ing. Jiřího Dlouhého - Centrum pro otázky životního prostředí

 • Bc. Aleše Houdka - Ústav výpočetní techniky

 • Ing. Karla Höfera - Správa kolejí a menz

 • Ing. Janu Jeníčkovou - Institut základů vzdělanosti

 • PhDr. Pavla Kuchaře - Fakulta sociálních věd

 • pí. Václavu Kupovou - Organizační oddělení RUK

 • RNDr. Zuzanu Liskovou - Ústřední knihovna UK

 • Doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka - Filozofická fakulta

 • Ing. Jana Jelínka - Správa budov areálu Jinonice

IV.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám