Opatření rektora UK v roce 2007

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 3

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

15. 1. 2007

2/2007

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na FF

čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

19. 1. 2007

3/2007

Ubytovací řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

čl. 13 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

23. 1. 2007

4/2007

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

[doplňuje OR č. 12/2003]

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2007

5/2007

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2007

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2007

6/2007

Provádění sběru údajů o výzkumu a vývoji

nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje a čl. 17 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

15. 2. 2007

7/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 4

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 2. 2007

8/2007

Požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a hodnotící komise

čl. 13 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

20. 2. 2007

9/2007

Harmonogram akademického roku 2007/2008

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2007

10/2007

Změna Opatření rektora č. 22/2006

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2007

11/2007

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na HTF

čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

30. 3. 2007

12/2007

Změna Opatření rektora č. 20/2006

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

30. 3. 2007

13/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 5

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 4. 2007

14/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 6

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 4. 2007

15/2007

Vyhlášení rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Karlovy o zřízení Katedry tělesné výchovy v Hradci Králové

-

1. 4. 2007

16/2007

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2007/2008

čl. 5 a čl. 3 odst. 6 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 5. 2007

17/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 7

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

5. 4. 2007

18/2007

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na FHS

čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

16. 4. 2007

19/2007

Čerpání dovolené akademických pracovníků a dalších zaměstnanců

§ 218 odst. 1 zákoníku práce

1. 5. 2007

20/2007

Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007 - dodatek k opatření č. 15/2006

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

14. 5. 2007

21/2007

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2007

22/2007

Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

19. 9. 2007

23/2007

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

[změněno OR č. 6/2009 a č. 7/2013]

čl. 3 odst. 5 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

1. 6. 2007

24/2007

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2007/2008

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 10. 2007

25/2007

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2007/2008

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 10. 2007

26/2007

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu

[změněno OR č. 26/2009, doplněno OR č. 25/2009 a č. 50/2014]

[zrušeno OR č. 30/2018]

čl. 16b odst. 2 písm. b) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

1..6. 2007

EO

27/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 8

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 7. 2007

28/2007

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem

čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2007

29/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 9

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 8. 2007

30/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 – dodatek č. 10

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

24..8. 2007

31/2007

Vyhlášení 5. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2008)

čl. 4 odst. 7 Zásad vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

9. 10. 2007

32/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009

čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze


(Řád přijímacího řízení)

1. 11. 2007

33/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 1

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

34/2007

Stanovení cen za stravování v menzách UK pro studenty

čl. 3 odst. 3 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

10. 12. 2007

35/2007

Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity

[změněno OR č. 7/2011]

Čl. 12a odst. 3, Čl. 12b odst. 4, Čl. 13 odst. 1, Čl. 14 odst. 1, Čl. 16 odst. 1, Čl. 16c odst. 1 a Čl. 25 odst. 2 přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel hospodaření

1. 1. 2008

36/2007

Statut Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy v Praze

-

1. 1. 2008

37/2007

Statut Ceny za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze

-

1. 1. 2008


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPoslední změna: 21. leden 2020 14:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám