Opatření rektora UK v roce 2007

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 3

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

15. 1. 2007

2/2007

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na FF

čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

19. 1. 2007

3/2007

Ubytovací řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

čl. 13 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

23. 1. 2007

4/2007

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

[doplňuje OR č. 12/2003]

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2007

5/2007

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2007

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2007

6/2007

Provádění sběru údajů o výzkumu a vývoji

nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje a čl. 17 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

15. 2. 2007

7/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 4

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 2. 2007

8/2007

Požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a hodnotící komise

čl. 13 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

20. 2. 2007

9/2007

Harmonogram akademického roku 2007/2008

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2007

10/2007

Změna Opatření rektora č. 22/2006

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2007

11/2007

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na HTF

čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

30. 3. 2007

12/2007

Změna Opatření rektora č. 20/2006

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

30. 3. 2007

13/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 5

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 4. 2007

14/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 6

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 4. 2007

15/2007

Vyhlášení rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Karlovy o zřízení Katedry tělesné výchovy v Hradci Králové

-

1. 4. 2007

16/2007

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2007/2008

čl. 5 a čl. 3 odst. 6 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 5. 2007

17/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 7

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

5. 4. 2007

18/2007

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na FHS

čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

16. 4. 2007

19/2007

Čerpání dovolené akademických pracovníků a dalších zaměstnanců

§ 218 odst. 1 zákoníku práce

1. 5. 2007

20/2007

Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007 - dodatek k opatření č. 15/2006

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

14. 5. 2007

21/2007

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2007

22/2007

Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

19. 9. 2007

23/2007

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

[změněno OR č. 6/2009 a č. 7/2013]

čl. 3 odst. 5 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

1. 6. 2007

24/2007

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2007/2008

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 10. 2007

25/2007

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2007/2008

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 10. 2007

26/2007

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu

[změněno OR č. 26/2009, doplněno OR č. 25/2009 a č. 50/2014]

[zrušeno OR č. 30/2018]

čl. 16b odst. 2 písm. b) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

1..6. 2007

EO

27/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 8

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 7. 2007

28/2007

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem

čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2007

29/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 9

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 8. 2007

30/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 – dodatek č. 10

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

24..8. 2007

31/2007

Vyhlášení 5. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2008)

čl. 4 odst. 7 Zásad vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

9. 10. 2007

32/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009

čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze


(Řád přijímacího řízení)

1. 11. 2007

33/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 1

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

34/2007

Stanovení cen za stravování v menzách UK pro studenty

čl. 3 odst. 3 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

10. 12. 2007

35/2007

Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity

[změněno OR č. 7/2011]

Čl. 12a odst. 3, Čl. 12b odst. 4, Čl. 13 odst. 1, Čl. 14 odst. 1, Čl. 16 odst. 1, Čl. 16c odst. 1 a Čl. 25 odst. 2 přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel hospodaření

1. 1. 2008

36/2007

Statut Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy v Praze

-

1. 1. 2008

37/2007

Statut Ceny za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze

-

1. 1. 2008


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPoslední změna: 10. leden 2024 08:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám