Opatření rektora UK č. 14/2007

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 6

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. duben 2007Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 6


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


  • v bakalářském studijním programu Sociologie se studijním oborem Sociologie a sociální antropologie v prezenční formě studia uskutečňovaném Fakultou sociálních věd

  • v navazujícím magisterském studijním programu Pedagogika se studijním oborem Pedagogika předškolního věku v kombinované formě studia uskutečňovaném Pedagogickou fakultou


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 15. června 2007.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 15. července až 31. července 2007.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2007.


V Praze dne 30. března 2007

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám