Opatření rektora UK č. 15/2007

Název:

Vyhlášení rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Karlovy o zřízení Katedry tělesné výchovy v Hradci Králové

K provedení:

-

Účinnost:

1. duben 2007Vyhlášení rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Karlovy o zřízení Katedry tělesné výchovy v Hradci Králové


 1. Tímto opatřením se vyhlašuje rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 30. března 2007, kterým byla v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a čl. 21 odst. 6 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu UK ke dni 1. července 2007

  • zřízena

   Katedra tělesné výchovy v Hradci Králové

   jako společné pracoviště Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové.

 2. Statut Katedry tělesné výchovy v Hradci Králové (dále jen "statut", "katedra") je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření.

 3. Smlouva mezi Farmaceutickou fakultou a Lékařskou fakultou v Hradci Králové upravující v souladu se statutem další podrobnosti o katedře je uvedená v příloze č. 2 tohoto opatření.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2007.


V Praze dne 30. března 2007


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc, příloha 1 .doc, příloha 2 .doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám