Opatření rektora UK v roce 2009

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 3

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 1. 2009

2/2009

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2009

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

6. 2. 2009

3/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 4

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 2. 2009

4/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 5

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 3. 2009

5/2009

Harmonogram akademického roku 2009/2010

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 4. 2009

6/2009

Změna Opatření rektora č. 23/2007

Čl. 3 odst. 5  Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

1. 4. 2009

7/2009

Změna Opatření rektora č. 13/2003, Opatření rektora č. 6/2004, Opatření rektora č. 9/2004 a Opatření rektora č. 24/2006

[zrušeno OR č. 37/2016]

-

15. 4. 2009

8/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010– dodatek č. 6

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 4. 2009

9/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010– dodatek č. 7

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 4. 2009

10/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010– dodatek č. 8

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

20. 4. 2009

11/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010– dodatek č. 9

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 5. 2009

12/2009

Čerpání dovolené akademických pracovníků a dalších zaměstnanců

§ 218 odst. 1 zákoníku práce

15. 5. 2009

13/2009

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2009/2010

čl. 3 odst. 6a čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

18. 5. 2009

14/2009

Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009 - dodatek k opatření č. 12/2008

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

18. 5. 2009

15/2009

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2009

16/2009

Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

16. 9. 2009

17/2009

Dislokační opatření ve výukové budově areálu U Kříže 661/8, Praha 5 – Jinonice

1. 7. 2009

18/2009

Dislokační opatření v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín

1. 7. 2009

19/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 10

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 6. 2009

20/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 11

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

25. 6. 2009

21/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 12

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

25. 6. 2009

22/2009

Zavedení datových schránek na UK

[zrušeno OR č. 60/2018]

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění

1. 7. 2009

OSS

23/2009

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2009/2010

-

1. 9. 2009

24/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 13

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 7. 2009

25/2009

Poskytování příspěvku univerzity na stravování ze sociálního fondu

[doplňuje OR č. 26/2007]

[zrušeno OR č. 30/2018]

Čl. 16b odst. 3 písm. c) a d) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

1. 7. 2009

EO

26/2009

Změna Opatření rektora č. 26/2007

[zrušeno OR č. 30/2018]

Čl. 16b odst. 2 písm. b) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

1. 7. 2009

27/2009

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2010/2011

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 9. 2009

28/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 14

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. 8. 2009

29/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 15

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

5. 8. 2009

30/2009

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 – dodatek č. 16

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

11. 9. 2009

31/2009

Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 15/2014 a č. 21/2014]

[zrušeno OR č. 33/2017]

-

1. 10. 2009

32/2009

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2009/2010

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

5. 10. 2009

33/2009

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2009/2010

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

5. 10. 2009

34/2009

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013, č. 22/2014 a č. 20/2016]

[zrušeno OR č. 41/2017]

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy

9. 10. 2009

35/2009

Vyhlášení 7. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2010)

čl. 4 odst. 6 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

12. 10. 2009

36/2009

Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 16/2010, OR č. 17/2016]

[zrušeno OR č. 5/2019]

čl. 6a odst. 1 Grantového řádu Univerzity Karlovy

30. 11. 2009

OVaV

37/2009

Vyhlášení 1. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2010)

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

30. 11. 2009

38/2009

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2010

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. 11. 2009

39/2009

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

Čl. 18a odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

14. 12. 2009

40/2009

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově v Praze

§ 16 odst. 3 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

15. 12. 2009


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky
Poslední změna: 21. leden 2020 14:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám