Opatření rektora UK č. 18/2009

Název:

Dislokační opatření v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín

K provedení:

Účinnost:

1. červenec 2009Dislokační opatření v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín


  1. Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Centrum“) se přidělují do užívání nebytové prostory v 16. patře bloku A1 a A2 ubytovací části objektu CDMS Krystal José Martího 407/2, Praha 6 - Vokovice.

  2. Přidělené prostory převezme Centrum od provozovatele Správy budov a zařízení, samostatného střediska CDMS Krystal, formou oboustranně podepsaného zápisu, v němž bude popsán jejich stav ke dni převzetí.

  3. V přidělených prostorách zajistí Centrum dodržování předpisů o požární ochraně a o ochraně zdraví při práci a předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení.

  4. Centrum je povinno hradit Správě budov a zařízení, samostatnému středisku CDMS Krystal, poměrnou část provozních nákladů objektu vnitřním zúčtovacím dokladem za podmínek s ní dohodnutých.

  5. Toto opatření bylo projednáno Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 27. března 2009.

  6. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.V Praze dne 29. května 2009


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


soubor .doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám