Opatření rektora UK č. 1/2009

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 3

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

15. ledna 2009Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 3


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


  • v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Fyzioterapie v prezenční formě studia uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

  • v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury se studijním oborem Dějiny umění v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

  • v bakalářském studijním programu Sociologie se studijním oborem Sociologicko-ekonomická studia v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 15. května 2009.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 15. června 2009 až 30. června 2009.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení, diplom) je limitováno dnem 25. září 2009.


V Praze dne 15. ledna 2009

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám