Opatření rektora UK č. 9/2009

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 7

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

15. duben 2009Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 7


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


  • v bakalářském studijním programu Teologie se studijním oborem Teologie křesťanských tradic v prezenční formě studia uskutečňovaném Evangelickou teologickou fakultou

  • v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Ortotik - Protetik v prezenční formě studia uskutečňovaném Fakultou tělesné výchovy a sportu

  • v navazujícím magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Teologické nauky v kombinované formě studia uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou

  • v navazujícím magisterském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury se studijním oborem Dějiny křesťanského umění v prezenční formě studia uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou

  • v navazujícím magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Teologie křesťanských tradic - Ekumenika v prezenční formě studia uskutečňovaném Evangelickou teologickou fakultou

  • v magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Katolická teologie v prezenční formě studia uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 15. srpna 2009.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 14. září 2009 až 25. září 2009.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení, diplom) je limitováno dnem 25. září 2009.


V Praze dne 14. dubna 2009

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám