Opatření rektora UK č. 10/2009

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 8

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

20. duben 2009Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 8


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


 • v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury se studijním oborem Hudební věda v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

 • v bakalářském studijním programu Filologie se studijním oborem Nizozemský jazyk a literatura v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

 • v bakalářském studijním programu Filologie se studijním oborem Portugalistika v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

 • v bakalářském studijním programu Filologie se studijním oborem Turkologie v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

 • v bakalářském studijním programu Filologie se studijním oborem Obecná jazykověda v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

 • v bakalářském studijním programu Sociální politika se studijním oborem Sociální práce v kombinované formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

 • v navazujícím magisterském studijním programu Historické vědy se studijním oborem Etnologie v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

 • v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy se studijním oborem Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy - německý jazyk v prezenční formě studia uskutečňovaném Pedagogickou fakultou

 • v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy se studijním oborem Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy - francouzský jazyk v prezenční formě studia uskutečňovaném Pedagogickou fakultou

 • v navazujícím magisterském studijním programu Humanitní studia se studijním oborem Historická sociologie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Fakultou humanitních studií

 • v doktorském studijním programu Antropologie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie v prezenční a kombinované formě studia se  standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou


 1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 30. června 2009.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 1. září 2009 až 15. září 2009.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení, diplom) je limitováno dnem 25. září 2009.


V Praze dne 17. dubna 2009

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám