Opatření rektora UK č. 15/2014

Název:

Změna Opatření rektora č. 31/2009

K provedení:

-

Účinnost:

2. května 2014


[zrušeno OR č. 33/2017]


Změna Opatření rektora č. 31/2009

  1. Opatření rektora č. 31/2009 „Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově“ se mění takto:

    „V čl. 4 odst. 2 se na konec doplňuje věta, která zní: „Stanoviska k žádostem komise zaujme nejpozději do třiceti dnů po termínu pro podávání žádostí.“.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 2. května 2014.V Praze dne 16. dubna 2014prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám