Opatření rektora UK č. 11/2009

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 9

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. květen 2009Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 9


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


 • v doktorském studijním programu Anatomie, histologie a embryologie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Fyziologie a patologická fyziologie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Gynekologie a porodnictví v kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Hygiena, preventivní lékařství v kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Chirurgie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Klinická onkologie a radioterapie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 3 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Klinická biochemie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 3 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Lékařská biofyzika v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Lékařská biologie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Lékařská farmakologie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Lékařská chemie a biochemie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Lékařská imunologie v prezenční formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Lékařská mikrobiologie v prezenční formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Oční lékařství v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Patologie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Psychiatrie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Radiologie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Stomatologie v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové

 • v doktorském studijním programu Vnitřní nemoci v prezenční a kombinované formě studia se standardní dobou studia 4 roky uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Hradci Králové


 1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 31. srpna 2009.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 20. září 2009 až 30. září 2009.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení, diplom) je limitováno dnem 15. října 2009.


V Praze dne 30. dubna 2009

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám