Opatření rektora UK č. 12/2009

Název:

Čerpání dovolené akademických pracovníků a dalších zaměstnanců

K provedení:

§ 218 odst. 1 zákoníku práce

Účinnost:

15. květen 2009


Čerpání dovolené akademických pracovníků a dalších zaměstnanců


Akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům Univerzity Karlovy v Praze v pracovněprávní působnosti rektora stanovím povinnost vyčerpat čtyři týdny dovolené na zotavenou za rok 2009 do 31. 12. 2009.Odůvodnění:Podle § 218 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo, pokud jeho pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok a má-li alespoň na čtyři týdny dovolené právo.V Praze dne 15. května 2009


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám