Opatření rektora UK v roce 2006

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 1

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v  Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 1. 2006

2/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 2

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

15. 1. 2006

3/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 3

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 2. 2006

4/2006

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2006

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

23. 2. 2006

5/2006

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 36/2014]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 3. 2006

6/2006

Postup ve věci poplatků spojených se studiem

Zákona č. 552/2005 Sb.

20. 3. 2006

7/2006

Harmonogram akademického roku 2006/2007

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

27. 3. 2006

8/2006

Čerpání dovolené akademických pracovníků

Zákoníku práce

10. 4. 2006

9/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 4

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

10. 4. 2006

10/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 5

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

14. 4. 2006

11/2006

Systém identifikačních kódů předmětů vyučovaných na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 29/2018]

čl. 6 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

3. 5. 2006

ÚVT

12/2006

Opatření rektora ve věci poskytování Sociálních stipendií na UK

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

3. 5. 2006

13/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 6

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

5. 5. 2006

14/2006

Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006- dodatek k opatření č. 8/2005 ve znění opatření č. 20/2005

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

22. 5. 2006

15/2006

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2006/2007

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

22. 5. 2006

16/2006

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

[změněno OR č. 12/2011]

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

22. 5. 2006

17/2006

Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

2. 6. 2006

17a/2006

Oprava opatření 17/2006

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

14. 9. 2006

18/2006

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2006

19/2006

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF a LF Plzeň

čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

první den akademického roku 2006/2007 (část 12. červenec 2006)

19a/2006

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na KTF

čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

první den akademického roku 2006/2007 (část 6. září 2006)

20/2006

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2006/2007

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

3. 10. 2006

21/2006

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2006/2007

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

3. 10. 2006

22/2006

Zásady vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

9. 10. 2006

23/2006

Vyhlášení 4. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2007)

čl. 4 odst. 7 Zásad vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

10. 10. 2006

24/2006

Zavedení a používání průkazů externích uživatelů služeb na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 3 k opatření rektora č. 13/2003

[zrušeno OR č. 37/2016]

---

10. 10. 2006

25/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008

Čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 11. 2006

26/2006

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na FSV a MFF

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

22. 11. 2006

26a/2006

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

4. 12. 2006

26b/2006

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na ETF

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

5. 12. 2006

26c/2006

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na LF Hradec Králové, KTF a LF Plzeň

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

18. 12. 2006

27/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 1

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 12. 2006

28/2006

Změna Opatření rektora č. 23/2004

§§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění

4. 12. 2006

29/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 2

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 1. 2007


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky
Poslední změna: 10. leden 2024 08:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám