Opatření rektora UK v roce 2006

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 1

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v  Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 1. 2006

2/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 2

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

15. 1. 2006

3/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 3

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 2. 2006

4/2006

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2006

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

23. 2. 2006

5/2006

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 36/2014]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 3. 2006

6/2006

Postup ve věci poplatků spojených se studiem

Zákona č. 552/2005 Sb.

20. 3. 2006

7/2006

Harmonogram akademického roku 2006/2007

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

27. 3. 2006

8/2006

Čerpání dovolené akademických pracovníků

Zákoníku práce

10. 4. 2006

9/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 4

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

10. 4. 2006

10/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 5

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

14. 4. 2006

11/2006

Systém identifikačních kódů předmětů vyučovaných na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 29/2018]

čl. 6 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

3. 5. 2006

ÚVT

12/2006

Opatření rektora ve věci poskytování Sociálních stipendií na UK

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

3. 5. 2006

13/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 6

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

5. 5. 2006

14/2006

Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006- dodatek k opatření č. 8/2005 ve znění opatření č. 20/2005

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

22. 5. 2006

15/2006

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2006/2007

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

22. 5. 2006

16/2006

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

[změněno OR č. 12/2011]

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

22. 5. 2006

17/2006

Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

2. 6. 2006

17a/2006

Oprava opatření 17/2006

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

14. 9. 2006

18/2006

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2006

19/2006

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF a LF Plzeň

čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

první den akademického roku 2006/2007 (část 12. červenec 2006)

19a/2006

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na KTF

čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

první den akademického roku 2006/2007 (část 6. září 2006)

20/2006

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2006/2007

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

3. 10. 2006

21/2006

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2006/2007

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

3. 10. 2006

22/2006

Zásady vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

9. 10. 2006

23/2006

Vyhlášení 4. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2007)

čl. 4 odst. 7 Zásad vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

10. 10. 2006

24/2006

Zavedení a používání průkazů externích uživatelů služeb na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 3 k opatření rektora č. 13/2003

[zrušeno OR č. 37/2016]

---

10. 10. 2006

25/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008

Čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 11. 2006

26/2006

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na FSV a MFF

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

22. 11. 2006

26a/2006

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

4. 12. 2006

26b/2006

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na ETF

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

5. 12. 2006

26c/2006

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na LF Hradec Králové, KTF a LF Plzeň

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

18. 12. 2006

27/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 1

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 12. 2006

28/2006

Změna Opatření rektora č. 23/2004

§§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění

4. 12. 2006

29/2006

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 2

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 1. 2007


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky
Poslední změna: 21. leden 2020 14:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám