Opatření rektora UK č. 19a/2006

Název:

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na KTF

K provedení:

Čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

první den akademického roku 2006/2007 (část 6. září 2006)Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na KTF

Část I.


Čl. 1


  1. Tímto opatřením na základě čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „řád“) stanoví požadavky studijních programů podle čl. 19 odst. 1 řádu na Katolické teologické fakultě (část II./H.).

  2. Část II./H. je uvedena v příloze tohoto opatření.

  3. Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech a v doktorských studijních programech (čl. 19 odst. 2 řádu) se tímto opatřením nestanoví; předpokládá se jejich úprava opatřením děkana příslušné fakulty.Čl. 2


  1. Toto opatření nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2006/2007.

  2. Toto opatření pozbývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti vnitřní předpis Katolické teologické fakulty podle čl. 19 odst. 1 řádu.


V Praze dne 6. září 2006Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 19a/2006 ve formátu .doc


Část II/H - příloha


Ke stažení ve formátu doc.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám