Opatření rektora UK č. 28/2006

Název:

Změna Opatření rektora č. 23/2004

K provedení:

§§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění

Účinnost:

4. prosinec 2006


Změna Opatření rektora č. 23/2004


  1. Opatření rektora č. 23/2004, kterým se stanoví náležitosti provádění inventarizací majetku a závazků k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní závěrka, se mění takto:

     

    Poslední bod opatření rektora čl. 23/2004 zní:

    "Schválený závěrečný protokol o inventarizaci předává děkan nebo ředitel další součásti do 20. února následujícího roku ústřední inventarizační komisi univerzity ke zpracování závěrečné zprávy."

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 4. prosince 2006.V Praze dne 1. prosince 2006


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 28/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám