Opatření rektora UK č. 17a/2006

Název:

Oprava opatření rektora č. 17/2006

K provedení:

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

14. září 2006Oprava opatření rektora č. 17/2006

V opatření rektora č. 17/2006, kterým se stanovily standardní ceny pro ubytování na kolejích UK, byly v příloze, část Hvězda, tzv. manželské pokoje chybně klasifikovány jako dvoulůžkové, místo správného uvedení jakožto čtyřlůžkových se sociálním zařízením (viz též OR č. 9/2005).


Proto se tato část opatření doplňuje takto:

čtyřlůžkový pokoj se soc. zařízením (manželský)

cena za jeden lůžkoden bez DPH:

51,26 Kč

cena za jeden lůžkoden vč. DPH:

53,83 Kč

cena za jeden měsíc bez DPH:

1559,27 Kč

cena za jeden měsíc vč. DPH:

1637,24 Kč


Pozn:

Využívá-li student(ka) se svým dítětem a manželem (manželkou) nebo partnerem (partnerkou) celou buňku, činí celková úhrada čtyřnásobek výše uvedené ceny.

Využívá-li student(ka) se svým dítětem a manželem (manželkou) nebo partnerem (partnerkou) pouze polovinu buňky, činí celková úhrada standardní cenu za dvě lůžka na dvoulůžkovém pokoji se sociálním zařízením.

Využívá-li student(ka) se svým dítětem pouze polovinu buňky, činí celková úhrada standardní cenu za jedno lůžko na dvoulůžkovém pokoji se sociálním zařízením navýšenou o cenu za ubytování dítěte, která se stanoví ve výši 21,53 Kč bez DPH za jeden lůžkoden.


V Praze dne 14. září 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 17a/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám